Identifikace materiálu
Čj. OVA 1144/19 PID KORNBDJKEVE2
Čj. předkladatele MF-11223/2019/32-15 Datum autorizace 27.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s těmito zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daňová správa; veřejné zakázky
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Finanční právo/Loterie a hry; Finanční právo/Daňový řád
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá zejména z důvodu nutnosti implementovat unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem návrhu jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s těmito zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 1.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 909 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 582 ze dne 1.6.2020
Znění PDF
DOC
(230 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.6.2019 – 26.7.2019 Adresa připomínek pripominkove.rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQTHQ7BW.doc 27 kB 22.6.2020
Materiál ma_ALBSBQTHQ7BW.doc 1919 kB 22.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBQTHQ7BW.doc 586 kB 22.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBQTHQ7BW.doc 32 kB 22.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBQTHQ7BW.doc 1375 kB 22.6.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBQTHQ7BW.doc 744 kB 22.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQTHQ7BW.docx 49 kB 22.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk