Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
18.7.2019 12:21
 
KZPS 30565 pr_KORNBE7E5Z5Z.docx
181 kB
18.7.2019 10:24
 
UZSČR 19121 pr_KORNBE7BVB4Y.docx
39 kB
16.7.2019 13:20
 
SMSCR T081-SMS ČR-2019 pr_ALBSBE5FB5A9.doc
252 kB
15.7.2019 19:04
 
SMOČR 367/19 pd_ALBSBE4MYB2Q.pdf
pr_ALBSBE4MYB2Q.doc
41 kB
60 kB
zásadní připomínky
15.7.2019 16:20
 
kr-moravskoslezsky MSK 96967/2019 pr_KORNBE4JTZL3.docx
130 kB
15.7.2019 14:54
 
MŽP MZP/2019/110/1569 pd_KORNBE4H63XC.pdf
pr_KORNBE4H63XC.doc
546 kB
48 kB
zásadní připomínka
15.7.2019 13:49
 
MV MV-88688/LG-2019 pr_KORNBE4FJ8LU.docx
28 kB
15.7.2019 13:35
 
MPSV MPSV-2019/129961-51 pr_ALBSBDWBTSTF.docx
21 kB
15.7.2019 13:29
 
kr-zlinsky 41260/2019 pr_KORNBE4FGXI0.doc
38 kB
Zásadní připomínka
15.7.2019 12:40
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/19
15.7.2019 11:39
 
MK MK-S 6826/2019 OLP
15.7.2019 11:09
 
kr-stredocesky OLP/JPS
15.7.2019 10:15
 
kr-vysočina KUJI 49600/2019
15.7.2019 10:03
 
kr-karlovarsky KK/2419/LP/19 pr_KORNBE4BFUXM.docx
44 kB
Zásadní připomínka
15.7.2019 08:48
 
MZD MZDR 27749/2019/LEG
15.7.2019 08:39
 
kr-pardubicky KrÚ 48673/2019
12.7.2019 11:11
 
MF MF-16138/2019/1903-5 pr_KORNBDZCS8TD.doc
70 kB
12.7.2019 10:32
 
ÚVČR 21002/2019-UVCR pr_KORNBDZC2F6V.doc
138 kB
11.7.2019 15:48
 
MPO MPO 49080/19/31300/01000 pr_ALBSBDRCHPGC.docx
31 kB
11.7.2019 15:30
 
ČNB 2019/071068/CNB/001
11.7.2019 13:15
 
SPCR GŘ/68/SHP/2019 pr_ALBSBDYF7U4G.docx
33 kB
Zásadní připomínka.
11.7.2019 10:41
 
kr-liberecky MD 8/2019-120-ZPK pr_ALBSBDYC871S.doc
90 kB
11.7.2019 10:39
 
kr-kralovehradecky KUKHK-21828/OP/2019 pd_ALBSBDYC5NPU.doc
pr_ALBSBDYC5NPU.doc
38 kB
62 kB
zásadní připomínky
11.7.2019 10:19
 
ÚVČR 21000/2019-OPR
10.7.2019 11:56
 
MZE 33939/2019-MZE-11192 pd_KORNBDVGHD1A.docx
pr_KORNBDVGHD1A.docx
47 kB
24 kB
10.7.2019 09:25
 
MO MO 188545/2019-1322
9.7.2019 12:37
 
ÚVČR 21001/2019-UVCR pd_KORNBDWEG9SA.pdf
pr_KORNBDWEG9SA.doc
224 kB
50 kB
9.7.2019 11:16
 
kr-jihomoravsky JMK 90 571/2019 pr_KORNBDWCV8EE.doc
59 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je Ing. Rostislav Snovický, vedoucí odboru rozvoje dopravy, e-mail: snovicky.rostislav@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 351. Bc. Roman Hanák v. r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
9.7.2019 10:08
 
HKČR 73/6000/2019 pr_KORNBDWBK97B.doc
400 kB
pripominkovani@komora.cz
9.7.2019 09:32
 
MZV 124569/2019-OPL pd_ALBSBDRCSSSB.doc
47 kB
9.7.2019 07:41
 
kr-olomoucky KUOK 70218/2019
8.7.2019 13:44
 
praha-city MHMP 1266049/2019 pr_KORNBDVFRN91.docx
17 kB
4.7.2019 14:20
 
MSP MSP-328/2019-LO-SP
4.7.2019 13:27
 
MMR 31377/2019-31 pd_KORNBDRFFLXJ.pdf
169 kB
3.7.2019 11:45
 
kr-jihocesky KUJCK 77399/2019 pr_KORNBDQDFZOJ.docx
179 kB
zásadní připomínky
2.7.2019 16:27
 
MŠMT MSMT-21435/2019-1
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk