Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
24.7.2019 09:55
 
NSZ 1 SL 356/2019 - 21 pr_ALBSBEDBAH7X.doc
116 kB
22.7.2019 11:11
 
MPSV MPSV-2019/128710-51
19.7.2019 23:34
 
MV MV-87898/LG-2019 pr_KORNBE8EWXJH.docx
33 kB
19.7.2019 16:26
 
MO MO 201638/2019-1322 pd_KORNBE8JXCR7.docx
pr_KORNBE8JXCR7.docx
93 kB
92 kB
19.7.2019 14:26
 
MŽP MZP/2019/110/1557 pd_KORNBE8GLKYH.docx
pr_KORNBE8GLKYH.doc
304 kB
49 kB
19.7.2019 13:23
 
MPO MPO 48627/19/11200/01000 pr_KORNBDXHU8OU.docx
32 kB
19.7.2019 13:22
 
UZSI sine
19.7.2019 10:55
 
BIS 1040/2019-BIS-1
19.7.2019 10:25
 
ÚVČR 20876/2019-OPR pd_KORNBE8BVRF5.docx
pr_KORNBE8BVRF5.docx
124 kB
32 kB
19.7.2019 10:10
 
ÚVČR 29795/2019-UVCR pd_KORNBE8BKTL0.doc
pr_KORNBE8BKTL0.docx
54 kB
42 kB
19.7.2019 07:38
 
UOOU UOOU-02850/19-3 pr_ALBSBE88M7SV.docx
26 kB
18.7.2019 13:18
 
ČMKOS ČMKOS-LR-100/2019/098/19 pd_KORNBE7F9U6X.doc
274 kB
18.7.2019 13:05
 
MZV 124454/2019-OPL pd_ALBSBDZHYBWO.doc
pr_ALBSBDZHYBWO.doc
48 kB
48 kB
18.7.2019 10:52
 
MZD 27411/2019 pr_ALBSBE5GL6KZ.docx
23 kB
17.7.2019 18:54
 
MF MF-16036/2019/7101-3 pr_KORNBE6MTR9T.docx
31 kB
15.7.2019 16:18
 
MŠMT MSMT-21277/2019-1 pd_ALBSBDY9UJFU.docx
pr_ALBSBDY9UJFU.doc
33 kB
74 kB
15.7.2019 09:36
 
ÚVČR 20874/2019-UVCR pr_ALBSBE4AX4ZC.doc
138 kB
15.7.2019 08:54
 
MZE 33761/2019-MZE-11192 pd_KORNBDYENJZU.docx
pr_KORNBDYENJZU.docx
42 kB
26 kB
12.7.2019 17:14
 
MMR 31199/2019-31 pd_KORNBDZKVBW2.pdf
pr_KORNBDZKVBW2.docx
209 kB
37 kB
+ doporučující připomínky
12.7.2019 14:20
 
MD 124/2019-510-LV/4 pd_ALBSBDXANJGD.doc
pr_ALBSBDXANJGD.docx
49 kB
23 kB
4.7.2019 08:10
 
MK MK-S 6752/2019 OLP pr_ALBSBDJHYGJW.docx
18 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk