Identifikace materiálu
Čj. OVA 694/19 PID KORNBD9FSSAK
Čj. předkladatele MV-55810-6/OBP-2019 Datum autorizace 19.6.2019
Popis
Název materiálu Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova cizinci; zastupitelské úřady
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Návrh se předkládá za účelem provedení § 181b zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění jeho novely aktuálně schválené Parlamentem ČR - sněmovní tisk č. 203.
Popis Vláda stanoví maximální počet žádostí, které lze podat v průběhu 1 roku na příslušném zastupitelském úřadu ČR, jde-li o žádost o víza za účelem podnikání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování nebo o žádosti o zaměstnanecké karty.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.8.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.8.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 580 ze dne 26.8.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.6.2019 – 3.7.2019 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBFF7KL5N.docx 31 kB 27.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFF7KL5N.docx 41 kB 27.8.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBFF7KL5N.docx 30 kB 27.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk