Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
31.7.2019 13:43
 
MK MK-S 7 193/2019 OLP pr_ALBSBEDHRGE7.docx
19 kB
26.7.2019 23:11
 
SMSCR T087-SMSČR-2019 pr_ALBSBEFSUBUM.docx
237 kB
26.7.2019 19:49
 
Komora-NK 469/2019 pr_KORNBEFNUSUE.docx
50 kB
26.7.2019 15:22
 
ÚVČR 21774/2019-UVCR pr_ALBSBEFHPTMV.docx
147 kB
26.7.2019 15:16
 
MF MF-16812/2019/32-6 pr_KORNBEFHKTLH.docx
72 kB
26.7.2019 13:01
 
UOOU UOOU-02933/19-3 pr_ALBSBEFEXFOS.docx
28 kB
26.7.2019 12:57
 
kr-moravskoslezsky MSK 102979/2019 pr_KORNBEFETBF7.docx
140 kB
zásadní připomínka; silvie.janeckova@msk.cz
26.7.2019 11:40
 
MPSV MPSV-2019/135629-51 pr_KORNBE7EWVVG.docx
29 kB
26.7.2019 11:39
 
UZSI sine
26.7.2019 10:45
 
SPCR 2019/71 pr_ALBSBEFCADN5.docx
40 kB
26.7.2019 10:36
 
ČNB 201/073712/CNB/001 pr_KORNBEFC3FZB.doc
126 kB
26.7.2019 10:02
 
MV MV-91817-10/LG-2019 pr_KORNBEEKF5FO.docx
32 kB
26.7.2019 09:42
 
MŽP MZP/2019/110/1638
26.7.2019 09:33
 
ÚVČR 21772/2019-POU pd_KORNBEFAUUFU.docx
pr_KORNBEFAUUFU.doc
69 kB
50 kB
25.7.2019 19:01
 
UZSČR 19127 pr_KORNBEEMYH7I.docx
41 kB
25.7.2019 15:22
 
kr-vysočina KUJI 51295/2019
25.7.2019 15:20
 
MO MO 212334/2019-1322 pd_ALBSBEEHNCMX.docx
pr_ALBSBEEHNCMX.docx
86 kB
81 kB
25.7.2019 14:04
 
NKÚ 304/19-NKU140/380/19 pd_ALBSBEEG6TQL.pdf
240 kB
25.7.2019 13:13
 
ČMKOS ČMKOS-LR-102/2019/099/19 pd_ALBSBEEF6SN2.doc
274 kB
25.7.2019 10:24
 
HKČR 78/6000/2019 pr_KORNBEEBVE5R.doc
414 kB
pripominkovani@komora.cz
25.7.2019 10:12
 
kr-kralovehradecky KUKHK-22626/OP/2019 pr_ALBSBEEBMF7J.doc
40 kB
25.7.2019 10:10
 
BIS 1055/2019-BIS-1 pr_KORNBEEBLP3X.doc
56 kB
25.7.2019 09:44
 
ÚOHS ÚOHS-L0108/2019/NV-20335/2019/440/LRy pd_KORNBEEB4CNN.pdf
289 kB
25.7.2019 09:04
 
MMR 32406-2019-31 pd_KORNBEEABEQ5.pdf
pr_KORNBEEABEQ5.docx
200 kB
26 kB
25.7.2019 08:56
 
MZV 125656/2019-OPL pd_ALBSBE8D38JU.doc
pr_ALBSBE8D38JU.doc
41 kB
41 kB
25.7.2019 07:15
 
kr-karlovarsky KK/2483/LP/19
24.7.2019 16:25
 
MPO MPO 51492/19/11200/01000 pr_KORNBEBF624R.docx
31 kB
24.7.2019 14:11
 
NSOUD Sleg 68/2019 pd_ALBSBEDGASAV.rtf
pr_ALBSBEDGASAV.docx
361 kB
38 kB
24.7.2019 13:41
 
KZPS 30575 pr_KORNBEDFQ7UC.docx
87 kB
24.7.2019 13:12
 
MŠMT MSMT-22071/2019-1
24.7.2019 12:19
 
NÚKIB 1962/2019-NÚKIB-E/110 pd_ALBSBEDCWCC5.pdf
pr_ALBSBEDCWCC5.docx
97 kB
23 kB
24.7.2019 09:58
 
SMOČR 791/2019
23.7.2019 23:35
 
NBÚ 5374/2019-NBÚ/80
23.7.2019 17:55
 
MZE 35277/2019-MZE-11192 pd_KORNBE7JEHET.docx
pr_KORNBE7JEHET.docx
42 kB
24 kB
23.7.2019 14:44
 
kr-jihomoravsky JMK 94 695/2019 pr_ALBSBECGW3MT.doc
56 kB
Připomínka Kontaktní osobou k vypořádání připomínek je JUDr. Dagmar Dorovská, vedoucí odboru kontrolního a právního, tel.: 541 651 263, e-mail: dorovska.dagmar@kr-jihomoravsky.cz JUDr. Roman Heinz, Ph.D. ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje v z. Petra Kovářová v. r.
23.7.2019 14:40
 
Komora-KDP 2733/2019 pd_ALBSBECGUDSY.docx
pr_ALBSBECGUDSY.docx
99 kB
26 kB
23.7.2019 10:34
 
MZD MZDR 28839/2019/LEG pr_KORNBEBACJUV.docx
20 kB
23.7.2019 10:15
 
kr-liberecky MSP-30/2018-LO-SP
23.7.2019 08:59
 
MD 128/2019-510-LV/3 pd_ALBSBE8A52IE.doc
pr_ALBSBE8A52IE.docx
49 kB
27 kB
23.7.2019 08:15
 
kr-pardubicky KrÚ 50562/2019
22.7.2019 12:49
 
ČSÚ CSU-2513/2019-01 105 OL
19.7.2019 12:52
 
kr-zlinsky 42917/2019
19.7.2019 10:15
 
kr-jihocesky KUJCK 76992/2019
18.7.2019 12:22
 
NSZ 1 SL 359/2019-12 pr_ALBSBE7E6F1Q.doc
54 kB
18.7.2019 11:44
 
kr-olomoucky KUOK 74118/2019
15.7.2019 13:05
 
kr-stredocesky OLP/JPS
4.7.2019 14:43
 
ČBK 419/2019 pd_KORNBDRGX9LV.pdf
pr_KORNBDRGX9LV.docx
191 kB
83 kB
2.7.2019 09:35
 
NSSOUD Sleg 203/2019-34 Nejvyšší správní soud neuplatňuje žádné připomínky
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
12.3.2020 13:46 ÚVČR 1196/19 st_ALBSBMMGW74V_01.pdf
st_ALBSBMMGW74V_02.docx
stp_ALBSBMMGW74V.docx
237 kB
43 kB
101 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk