Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
3.7.2019 18:31
 
MF MF-15261/2019/1904-4 pr_KORNBDQMDUP3.docx
30 kB
3.7.2019 15:15
 
MŽP MZP/2019/110/1506
3.7.2019 13:56
 
kr-zlinsky 38971/2019
3.7.2019 09:03
 
kr-karlovarsky KK/2338/LP/19
2.7.2019 16:16
 
MŠMT MSMT-20627/2019-1
2.7.2019 14:41
 
ČMKOS ČMKOS-LR-092/2019/093/19 pd_ALBSBDPGVLGD.doc
pr_ALBSBDPGVLGD.doc
274 kB
60 kB
2.7.2019 14:27
 
MO MO 188643/2019-1322
2.7.2019 11:54
 
MV MV-84274/LG-2019
2.7.2019 11:40
 
kr-jihomoravsky JMK 85 306/2019 Bez připomínek Vít Rajtšlégr v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
2.7.2019 11:24
 
ÚVČR 20062/2019-OPR
2.7.2019 10:22
 
kr-kralovehradecky KUKHK-21183/OP/2019
2.7.2019 10:05
 
kr-olomoucky KUOK 61164/2019
2.7.2019 09:57
 
MZV 123234/2019-OPL pr_KORNBDKJMZBY.doc
48 kB
2.7.2019 08:41
 
MK MK-S 6486/2019 OLP
1.7.2019 14:30
 
praha-city MHMP 1136477/2019 pr_KORNBDNGNU66.docx
20 kB
1.7.2019 13:27
 
MZD MZDR 26532/2019/LEG
1.7.2019 10:45
 
ASO 49/2019 pd_ALBSBDNCAJI4.doc
49 kB
1.7.2019 10:31
 
MMR 30310/2019-31 pd_KORNBDNBZJFZ.pdf
178 kB
1.7.2019 10:26
 
ÚVČR 20061/2019-UVCR pd_KORNBDNBVK4G.pdf
pr_KORNBDNBVK4G.doc
224 kB
50 kB
28.6.2019 13:30
 
MPSV MPSV-2019/122564-51
28.6.2019 12:51
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/19
27.6.2019 16:20
 
MPO MPO 46695/19/31200/01000 pr_KORNBDCBQYNC.docx
28 kB
27.6.2019 14:09
 
NKÚ 122/19-NKU140/339/19 pd_KORNBDJG9MR1.pdf
263 kB
27.6.2019 13:31
 
ČBÚ SBS 20956/2019
27.6.2019 08:57
 
ČSÚ CSU-02247/2019-01 101 OL
26.6.2019 17:22
 
kr-vysočina KUJI 46567/2019
26.6.2019 14:59
 
ÚVČR 20060/2019-UVCR pr_KORNBDHH983Q.doc
145 kB
26.6.2019 12:35
 
kr-pardubicky KrÚ 45842/2019
26.6.2019 12:24
 
MD 119/2019-510-LV/2 pd_ALBSBDFA9E60.doc
49 kB
26.6.2019 10:09
 
ÚOHS ÚOHS-L0101/2019/NV-17719/2019/440/LRy pd_KORNBDHBKZT5.pdf
358 kB
20.6.2019 13:43
 
kr-liberecky 25780/2019-MZE-11191
20.6.2019 08:55
 
ČTU ČTÚ-25 564/2019-606 pd_KORNBDBA5L14.pdf
324 kB
19.6.2019 16:23
 
kr-jihocesky KUJCK 72538/2019
18.6.2019 12:32
 
UPV 2019/D19063405/70
18.6.2019 10:35
 
kr-stredocesky OLP/JPS
17.6.2019 16:02
 
ČÚZK ČÚZK-09913/2019 pd_ALBSBD8GY3B5.docx
13 kB
14.6.2019 15:19
 
MSP MSP-307/2019-LO/--SP
12.6.2019 15:45
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk