Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
19.6.2019 15:18
 
SMOČR 679/2019
19.6.2019 14:29
 
MV MV-75877/LG-2019 pr_KORNBDAGE2JF.docx
30 kB
19.6.2019 14:19
 
MK MK-S 5857/2019 OLP pr_ALBSBD8ENDAS.docx
15 kB
19.6.2019 10:05
 
MZE 29826/2019-MZE-11192 pd_KORNBD5FKBJC.docx
pr_KORNBD5FKBJC_01.xlsx
pr_KORNBD5FKBJC_02.docx
51 kB
318 kB
24 kB
19.6.2019 09:50
 
MZD 23791/2019/LEG
19.6.2019 08:54
 
ÚVČR 18450/2019-OTP
19.6.2019 08:22
 
MŽP MZP/2019/110/1378
18.6.2019 14:22
 
praha-city MHMP 1002080/2019 pr_KORNBD9GHVMS.docx
20 kB
18.6.2019 14:14
 
MO MO 176899/2019-1322
18.6.2019 10:30
 
ČBÚ 19098/2019-ČBÚ
17.6.2019 17:38
 
ÚOHS ÚOHS-L0095/2019/NV-16447/2019/440/LSl pd_KORNBD8LCEKS.pdf
370 kB
17.6.2019 16:03
 
ČÚZK ČÚZK-09770/2019 pd_ALBSBD8GVWB8.docx
14 kB
17.6.2019 13:17
 
MPO MPO 42497/19/31500/01000 pr_KORNBD4FH5Y3.docx
29 kB
17.6.2019 10:54
 
MPSV MPSV-2019/110848-51
17.6.2019 10:42
 
NSOUD Sleg 62/2019 pd_KORNBD8C8B41.rtf
357 kB
17.6.2019 10:36
 
ČNB 2019/059875/CNB/001
14.6.2019 14:04
 
MZV 120987/2019-OPL pd_KORNBD3BDRT5.doc
48 kB
13.6.2019 15:47
 
MŠMT MSMT-18622/2019-1
13.6.2019 10:33
 
MD 112/2019-510-LV/8 pd_ALBSBD2AJC6B.doc
pr_ALBSBD2AJC6B.docx
50 kB
25 kB
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA
13.6.2019 09:23
 
MSP MSP-282/2019-LO-SP
12.6.2019 13:15
 
MMR 28439/2019-31 pd_KORNBD3F7XSE.pdf
pr_KORNBD3F7XSE.docx
197 kB
17 kB
Zásadní připomínky
11.6.2019 16:56
 
ČSÚ CSU-02060/2019-01 89 OL
7.6.2019 14:00
 
ÚVČR 18449/2019-UVCR pr_ALBSBCWG42TL.docx
125 kB
31.5.2019 10:38
 
NSSOUD Sleg 203/2019-30 Nejvyšší správní soud neuplatňuje žádné připomínky
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk