Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBCLCV4LC
Čj. předkladatele MF-27973/2018/2602-10 Datum autorizace 29.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova ceny
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Materiál se předkládá v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018.
Popis Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.7.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.5.2019 – 19.6.2019 Adresa připomínek pripominkove.rizeni-OM@mfcr.cz
Připomínková místa ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , praha-city , RVV , SMOČR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBDWCCE3D.docx 74 kB 9.7.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBDWCCE3D.docx 15 kB 9.7.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBDWCCE3D.docx 61 kB 9.7.2019
Materiál ma_KORNBDWCCE3D.docx 112 kB 9.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBDWCCE3D.zip 303 kB 9.7.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBDWCCE3D.doc 294 kB 9.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBDWCCE3D.docx 32 kB 9.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk