Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
3.7.2019 18:34
 
MF MF-15266/2019/1904-4 pr_KORNBDQMFFTW.docx
20 kB
3.7.2019 15:16
 
MŽP MZP/2019/110/1507
3.7.2019 10:52
 
MPSV MPSV-2019/122575
3.7.2019 09:46
 
ÚVČR 20065/2019-UVCR pr_ALBSBDQB5MVN.doc
166 kB
3.7.2019 09:32
 
ÚOHS ÚOHS-L0102/2/19-16583/2019/440/LSl pd_ALBSBDQAU3H5.pdf
350 kB
2.7.2019 16:18
 
MŠMT MSMT-20628/2019-1 pd_ALBSBDNHRSGE.docx
pr_ALBSBDNHRSGE.doc
33 kB
67 kB
2.7.2019 14:49
 
ČMKOS ČMKOS-LR-093/2019/094/19 pd_KORNBDPH36FF.doc
274 kB
2.7.2019 14:29
 
MO MO 185783/2019-1322
2.7.2019 14:10
 
ÚVČR 20063/2019-OPR
2.7.2019 11:53
 
MV MV-84282/LG-2019 pr_KORNBDPA6CH9.docx
29 kB
2.7.2019 10:47
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/13167/2019 pr_ALBSBDPCBRAY.doc
44 kB
2.7.2019 09:57
 
MZV 123233/2019-OPL pd_ALBSBDKJV64Q.doc
47 kB
2.7.2019 08:42
 
MK MK-S 6487/2019 OLP
1.7.2019 13:32
 
MZD MZDR 26533/2019/LEG
1.7.2019 10:41
 
MMR 30311/2019-31 pd_KORNBDNC7MNN.pdf
pr_KORNBDNC7MNN.docx
162 kB
14 kB
27.6.2019 16:21
 
MPO MPO 46688/19/31200/01000 pr_KORNBDGBEYDN.docx
30 kB
27.6.2019 14:06
 
NKÚ 122/19-NKU140/337/19 pd_KORNBDJG7X3I.pdf
243 kB
27.6.2019 08:58
 
ČSÚ CSU-02246/2019-01 102 OL
26.6.2019 12:24
 
MD 118/2019-510-LV/2 pd_ALBSBDFAA280.doc
49 kB
21.6.2019 09:51
 
MSP MSP-308/2019-LO-SP
20.6.2019 08:58
 
ČTU ČTÚ-25 567/2019-606 pd_KORNBDBA7EHQ.pdf
290 kB
18.6.2019 12:42
 
UPV 2019/D19063403/70
17.6.2019 16:02
 
ČÚZK ČÚZK-09914/2019 pd_ALBSBD8GYQKX.docx
13 kB
12.6.2019 15:45
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk