Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
30.5.2019 15:39
 
HKČR 61/6000/2019 pr_KORNBCNJ2CYE.doc
410 kB
pripominkovani@komora.cz
30.5.2019 12:45
 
MPO MPO 40222/19/31500/01000 pr_KORNBCLB8N8L.docx
30 kB
30.5.2019 07:58
 
MV MV-71715-6/LG-2019 pr_KORNBCN8D39V.docx
16 kB
29.5.2019 21:49
 
KZPS 29052019 pd_KORNBCMR99OR.doc
pr_KORNBCMR99OR.docx
92 kB
69 kB
29.5.2019 15:10
 
MO MO 161503/2019-1322 pd_ALBSBCMHDUSF.docx
pr_ALBSBCMHDUSF.docx
87 kB
85 kB
29.5.2019 15:04
 
SPCR GŘ/53/SHP/2019 pr_ALBSBCMHC3JF.docx
38 kB
29.5.2019 14:34
 
MZE Č.j. 28396/2019-MZE-11192 pd_KORNBCLHEP7S.docx
pr_KORNBCLHEP7S.docx
47 kB
34 kB
29.5.2019 10:28
 
MMR 27249/2019-82 pd_KORNBCMBXHF7.pdf
pr_KORNBCMBXHF7.docx
1244 kB
165 kB
28.5.2019 17:51
 
MD 106/20019-510-LV/6 pd_ALBSBCGFBQ3W.doc
pr_ALBSBCGFBQ3W.docx
50 kB
21 kB
27.5.2019 10:25
 
MSP MSP-270/2019-LO-SP pr_ALBSBCKBVK8K.doc
33 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk