Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
20.6.2019 16:15
 
Komora-ČAK 07.32-000014/19 pr_ALBSBDBJQN37.docx
97 kB
20.6.2019 14:46
 
UZSI sine
19.6.2019 23:35
 
SMSCR T072-SMSČR-2019 pr_ALBSBDATBLOD.docx
233 kB
19.6.2019 14:15
 
MK MK-S 5499/2019 OLP pr_ALBSBD3FLZRY.docx
17 kB
19.6.2019 10:54
 
ČSÚ CSU-01922/2019-01 85 OL
18.6.2019 23:16
 
KVOP KVOP-28133/2019/S pd_KORNBD9SXG5M.docx
pr_KORNBD9SXG5M.docx
65 kB
85 kB
18.6.2019 17:45
 
AMSP GŘ/139/2019 pr_ALBSBD9LGS1F.docx
307 kB
18.6.2019 17:31
 
MV MV-71882/LG-2019 pr_KORNBD9GPFV7.docx
38 kB
18.6.2019 16:16
 
UOOU UOOU-02453/19-3 pr_KORNBD9JR5SS.docx
26 kB
18.6.2019 15:07
 
kr-karlovarsky KK/2007/LP/19
18.6.2019 14:57
 
MŽP MZP/2019/110/1330
18.6.2019 14:45
 
ČMKOS ČMKOS-LR-085/2019/078/19 pd_KORNBD9GY8RK.doc
274 kB
18.6.2019 14:30
 
MO MO 173466/2019-1322
18.6.2019 14:23
 
kr-moravskoslezsky MSK 75622/2019 pd_KORNBD9GJJTR.docx
127 kB
18.6.2019 14:11
 
praha-city MHMP 931518/2019 pr_KORNBD9GAX5Y.docx
30 kB
18.6.2019 13:42
 
ÚVČR 17652/2019-POU
18.6.2019 13:21
 
SPCR GŘ/59/SHP/2019 pr_ALBSBD9FC3DV.docx
45 kB
18.6.2019 13:15
 
kr-zlinsky 32753/2019
18.6.2019 12:37
 
Komora-KDP 2129/2019 pd_ALBSBD9EFZR6.pdf
pr_ALBSBD9EFZR6.docx
236 kB
49 kB
18.6.2019 11:54
 
HKČR 66/6000/2019 pr_KORNBD9DMN7M.doc
480 kB
pripominkovani@komora.cz
18.6.2019 10:40
 
NKÚ 119/19-NKU140/313/19 pd_KORNBD9C777C.pdf
pr_KORNBD9C777C.docx
248 kB
45 kB
18.6.2019 10:28
 
NÚKIB 1650/2019-NÚKIB-E/110
18.6.2019 07:17
 
SMOČR 321/19 pd_KORNBD988FR4.docx
pr_KORNBD988FR4.docx
28 kB
29 kB
17.6.2019 17:40
 
ÚOHS ÚOHS-L0089/2019/NV-16651/2019/440/LRy pd_KORNBD8LDU9W.pdf
347 kB
17.6.2019 16:58
 
kr-vysočina KUJI 39601/2019
17.6.2019 16:03
 
ČÚZK ČÚZK-09769/2019 pd_ALBSBD8GV3ED.docx
14 kB
17.6.2019 14:59
 
MZD MZDR 22394/2019/LEG pr_ALBSBD4AJSX2.docx
16 kB
17.6.2019 14:26
 
NSZ 1 SL 350/2019-13 pd_ALBSBD8GL77X.doc
50 kB
17.6.2019 14:12
 
MZV 119657/2019-OPL pd_KORNBD3B4TUA.doc
pr_KORNBD3B4TUA.doc
46 kB
46 kB
17.6.2019 14:04
 
ÚVČR 17651/2019-UVCR pr_KORNBD8FZYAK.docx
126 kB
17.6.2019 12:50
 
kr-olomoucky KUOK 52266/2019
17.6.2019 12:16
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/12256/2019
17.6.2019 11:00
 
MPSV MPSV-2019/103753-51
17.6.2019 10:02
 
NSOUD Sleg 59/2019 pd_KORNBD8BEXXG.rtf
357 kB
17.6.2019 09:59
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/19
17.6.2019 09:21
 
ASO 44/2019/ASO pd_KORNBD8AMMMX.doc
49 kB
17.6.2019 09:01
 
kr-jihocesky KUJCK 60550/2019
14.6.2019 15:42
 
AVCR KAV-2021/SPO/2019 pd_KORNBD5J48QT.pdf
258 kB
14.6.2019 12:59
 
kr-liberecky MF-7816/2019/32-15
14.6.2019 11:33
 
kr-jihomoravsky JMK 73 100/2019 pr_KORNBD5D6W29.doc
60 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je Ing. Ludmila Hrachovinová, vedoucí odboru ekonomického, e-mail: hrachovinova.ludmila@kr-jihomoravsky.cz , tel.: 541 651 291. JUDr. Bohumil Šimek v. r. hejtman Jihomoravského kraje
14.6.2019 10:06
 
BIS 838/2019-BIS-1
14.6.2019 09:59
 
NSSOUD Sleg 225/2019 pr_ALBSBD5BDYUP.docx
46 kB
14.6.2019 09:54
 
UPV 2019/D19055295/70
13.6.2019 15:36
 
kr-kralovehradecky KUKHK-18785/OP/2019
13.6.2019 14:09
 
UZSVM 13062019-OFIN
13.6.2019 13:41
 
MPO MPO 40227/19/31300/01000 pr_KORNBD2H6TQY.docx
29 kB
13.6.2019 13:29
 
TAČR TACR/21-50/2019 pd_ALBSBD4FGR6K.pdf
27 kB
13.6.2019 11:33
 
Hrad KPR 2372/2019 pd_ALBSBD4D89SH.pdf
31 kB
13.6.2019 09:58
 
KZPS 30529 pr_KORNBD4BCVIH.docx
181 kB
13.6.2019 08:28
 
UZSČR 19081 pr_KORNBD49LQS8.docx
40 kB
12.6.2019 15:28
 
ÚVČR 17650/2019-UVCR pd_KORNBD3BFGGM.doc
pr_KORNBD3BFGGM.doc
131 kB
48 kB
K materiálu uplatňujeme 2 doporučující připomínky.
12.6.2019 15:26
 
MŠMT MSMT-16527/2019-1
12.6.2019 14:02
 
ÚVČR 17649/2019-UVCR pd_ALBSBD3G54SB.pdf
pr_ALBSBD3G54SB.doc
225 kB
52 kB
12.6.2019 13:22
 
MMR 27240/2019-31 pd_KORNBD3FCHXI.pdf
pr_KORNBD3FCHXI.docx
176 kB
19 kB
12.6.2019 13:03
 
kr-stredocesky OLP/JPS
12.6.2019 12:24
 
NBÚ 4536/2019-NBÚ/80 pr_KORNBD38P791.doc
29 kB
12.6.2019 11:18
 
MZE 28392/2019-MZE-11192 pd_KORNBD2ECYY5.docx
51 kB
11.6.2019 15:03
 
MSP MSP- 268/2019-LO-SP pr_KORNBD2HBACG.doc
47 kB
11.6.2019 14:57
 
ČNB 2019/055905/CNB/001
11.6.2019 08:15
 
kr-pardubicky KrÚ 38854/2019
10.6.2019 10:50
 
ČBÚ 17902/2019-ČBÚ
7.6.2019 10:39
 
MD 108/2019-510-LV/5 pd_ALBSBCTBRTI8.doc
49 kB
4.6.2019 09:36
 
ČTU ČTÚ-22 222/2019-606 pd_KORNBCTAX4UN.pdf
284 kB
3.6.2019 09:40
 
SSHR 07607/19-SSHR
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
23.8.2019 09:18 ÚVČR 722/19 st_ALBSBFBAJNQG_01.pdf
st_ALBSBFBAJNQG_02.docx
stp_ALBSBFBAJNQG.docx
259 kB
27 kB
110 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk