Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
6.6.2019 10:42
 
MK MK-S 5188/2019 OLP pr_ALBSBCNG33QF.docx
17 kB
5.6.2019 16:26
 
kr-jihocesky KUJCK 64595/2019
5.6.2019 14:51
 
ÚOHS ÚOHS-L0087/2019/NV-15593/2019/440/LRy pd_KORNBCUH4EVH.pdf
pr_KORNBCUH4EVH.docx
295 kB
17 kB
4.6.2019 17:49
 
KZPS 30538 pr_KORNBCTLJZ33.docx
175 kB
4.6.2019 17:07
 
MMR 26200/2019-31 pd_KORNBCTD9NGV.pdf
pr_KORNBCTD9NGV.docx
202 kB
27 kB
4.6.2019 16:56
 
MF MF-12210/2019/1901-5 pr_KORNBCTKHXHX.docx
42 kB
4.6.2019 16:49
 
MŠMT MSMT-15289/2019-1 pd_ALBSBCT7EKHH.docx
pr_ALBSBCT7EKHH.doc
34 kB
71 kB
4.6.2019 16:41
 
UOOU UOOU-02345/19-6 pr_ALBSBCTK8MP5.docx
28 kB
4.6.2019 16:08
 
Komora-ČLnK 190406/1 pr_ALBSBCTJL4I1.docx
18 kB
4.6.2019 15:48
 
ÚVČR 16797/2019-UVCR pr_KORNBCTJ7JRR.doc
148 kB
4.6.2019 15:43
 
MPSV MPSV-2019/96725 -51 pr_KORNBCSCEVO7.doc
58 kB
4.6.2019 15:36
 
MŽP MZP/2019/110/1263 pd_KORNBCTHXJJI.docx
pr_KORNBCTHXJJI.doc
304 kB
38 kB
4.6.2019 15:34
 
NÚKIB 1531/2019-NÚKIB-E/110
4.6.2019 15:13
 
Komora-KDP 2127/2019 pd_ALBSBCTHHUKQ.pdf
232 kB
4.6.2019 15:09
 
UPV 2019/D19052192/70
4.6.2019 15:09
 
HKČR 63/6000/2019 pr_KORNBCTHFNJQ.doc
462 kB
pripominkovani@komora.cz
4.6.2019 15:01
 
SMOČR 598/19
4.6.2019 14:54
 
praha-city S-MHMP 850683/2019 pr_KORNBCTH5JE3.docx
23 kB
4.6.2019 14:49
 
ČMKOS ČMKOS-LR-077/2019/074/19 pd_KORNBCTH2UYX.doc
274 kB
4.6.2019 14:44
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/19 pr_ALBSBCTGXH5E.doc
50 kB
4.6.2019 14:30
 
kr-moravskoslezsky MSK 67435/2019 pr_KORNBCTGNQ3F.docx
129 kB
kontaktní e-mail: silvie.janeckova@msk.cz
4.6.2019 14:16
 
kr-vysočina KUJI 37745/2019
4.6.2019 13:58
 
ÚVČR 16793/2019-OPE pd_KORNBCTG2T6E.doc
pr_KORNBCTG2T6E.doc
86 kB
50 kB
4.6.2019 13:43
 
BIS 772/2019-BIS-1 pr_KORNBCTFQ7NO.doc
82 kB
4.6.2019 13:08
 
kr-zlinsky 31216/2019
4.6.2019 13:04
 
ASO 39/2019/ASO pd_ALBSBCTEZGRG.doc
49 kB
4.6.2019 12:32
 
AVCR KAV-1903/SPO/2019 pd_KORNBCTED57L.pdf
268 kB
4.6.2019 12:31
 
Komora-EK EK/leg/07/2019 pr_KORNBCTECSFH.docx
34 kB
4.6.2019 12:30
 
NSZ 1 SL 348/2019-8 pr_ALBSBCTEAMIW.doc
67 kB
4.6.2019 12:21
 
NBÚ 4390/2019-NBÚ/80 pr_KORNBCTD2XXV.docx
26 kB
4.6.2019 11:34
 
AMSP sine
4.6.2019 10:45
 
kr-karlovarsky KK/1952/LP/19
4.6.2019 10:22
 
Komora-ČAK 07.32-000013/19 pr_ALBSBCTBTTVI.docx
92 kB
4.6.2019 10:17
 
ČNB 2019/053046/CNB/001 pr_KORNBCTBQTLP.doc
81 kB
4.6.2019 10:14
 
NKÚ 118/19-NKU140/283/19 pd_KORNBCTBPBJP.pdf
pr_KORNBCTBPBJP.docx
267 kB
49 kB
4.6.2019 10:03
 
ČBÚ 16792/2019-ČBÚ pr_ALBSBCTBFXK2.doc
322 kB
4.6.2019 09:36
 
MO MO 159808/2019-1322 pd_ALBSBCTAXAG3.docx
pr_ALBSBCTAXAG3.docx
78 kB
75 kB
4.6.2019 09:34
 
NSOUD Sleg 56/2019 pd_KORNBCTAUJE9.rtf
pr_KORNBCTAUJE9.docx
358 kB
13 kB
4.6.2019 09:07
 
SSHR 07307/19-SSHR
4.6.2019 08:53
 
UZSČR 19084 pr_KORNBCTA4CJ8.docx
38 kB
4.6.2019 08:17
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/11348/2019 pr_KORNBCT9DXGG.doc
49 kB
4.6.2019 07:45
 
kr-liberecky MV-141013/LG-2018 pr_KORNBCT8RKIZ.doc
78 kB
3.6.2019 14:55
 
MZD MZDR 21351/2019/LEG pr_ALBSBCND832U.docx
19 kB
3.6.2019 14:51
 
kr-jihomoravsky JMK 69 276/2019 pr_ALBSBCSH3KC6.doc
56 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je JUDr. Lenka Cundová, vedoucí odboru správního a Krajského živnostenského úřadu, e-mail: cundova.lenka@kr-jihomoravsky.cz , tel.: 541 652 245. JUDr. Roman Heinz, Ph.D., v. r. ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
3.6.2019 13:22
 
MZV 118262/2019-OPL pd_KORNBCNHRVNA.doc
pr_KORNBCNHRVNA.doc
42 kB
42 kB
3.6.2019 13:06
 
Komora-NK 36/2019 pr_ALBSBCSF29LS.docx
54 kB
3.6.2019 11:53
 
UZSI 5695/2019-ZSI pr_KORNBCSDLZSO.doc
39 kB
3.6.2019 09:02
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-28-2019
31.5.2019 14:07
 
ČÚZK ČÚZK-08717/2019 pd_KORNBCPG3VAU.docx
pr_KORNBCPG3VAU.docx
17 kB
22 kB
31.5.2019 12:50
 
TAČR TACR/21-49/2019 pd_ALBSBCPEQG5T.pdf
29 kB
31.5.2019 11:28
 
kr-kralovehradecky KUKHK-17251/OP/2019
31.5.2019 08:43
 
MZE 27063/2019-MZE-11192 pd_KORNBCLGG9FC.docx
pr_KORNBCLGG9FC.docx
42 kB
32 kB
31.5.2019 08:29
 
KUK 49/2019/sekr. pd_KORNBCP9MNRM.docx
12 kB
30.5.2019 16:55
 
ČSÚ CSU-01835/2019-01 pd_KORNBCNKH4N5.pdf
pr_KORNBCNKH4N5.docx
237 kB
19 kB
80 OL
30.5.2019 12:56
 
kr-olomoucky KUOK 54263/2019 pd_ALBSBCNESD1W.docx
pr_ALBSBCNESD1W.docx
66 kB
15 kB
29.5.2019 14:30
 
Hrad KPR 2296/2019 pd_ALBSBCMGP8D3.pdf
31 kB
29.5.2019 14:06
 
MSP MSP-255/2019-LO-SP pr_ALBSBCMG67RP.doc
64 kB
29.5.2019 10:59
 
kr-ustecky KUUK/65197/2019/LP
28.5.2019 17:52
 
MD 104/2019-510-LV/11 pd_ALBSBCGKPT9N.doc
pr_ALBSBCGKPT9N.docx
50 kB
24 kB
27.5.2019 13:17
 
UNRR ÚNRR-0353/2019 pd_KORNBCKF9DUF.pdf
263 kB
24.5.2019 08:43
 
ÚVČR 16799/2019-UVCR pd_ALBSBCG9TR14.docx
pr_ALBSBCG9TR14.docx
42 kB
19 kB
23.5.2019 08:43
 
UZSVM 22052019-N2
21.5.2019 14:42
 
kr-stredocesky OLP/JPS
15.5.2019 11:37
 
NSSOUD Sleg 203/2019-27
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
22.1.2020 16:06 ÚVČR 1191/19 st_ALBSBL3KPM03_01.pdf
st_ALBSBL3KPM03_02.docx
stp_ALBSBL3KPM03.docx
246 kB
38 kB
151 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk