Identifikace materiálu
Čj. OVA 1191/19 PID KORNBC6E7FLR
Čj. předkladatele MV-141013/LG-2018 Datum autorizace 14.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova elektronizace; informační a komunikační technologie; informační systémy
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Návrhem zákona jsou za resort vnitra realizovány některé závazky vlády obsažené v jejím programovém prohlášení.
Popis Návrh zákona zejména usiluje o modernizaci právního rámce regulujícího sdílení dat, která má veřejný sektor k dispozici, v rámci veřejného sektoru i navenek. Cílem této modernizace je omezit informační povinnost fyzických i právnických osob vůči veřejnému sektoru v duchu hesla „Obíhat mají data, nikoliv osoby“.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.2.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 27.1.2020 Číslo Sněmovního tisku 756 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 69 ze dne 27.1.2020
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.5.2019 – 4.6.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBLRCKS43.doc 23 kB 13.2.2020
Materiál ma_KORNBLRCKS43.docx 187 kB 13.2.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBLRCKS43.docx 30 kB 13.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBLRCKS43.docx 476 kB 13.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLRCKS43.docx 38 kB 13.2.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBLVH2AYQ_01.doc 787 kB 17.2.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBLVH2AYQ_02.doc 894 kB 17.2.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBLVH2AYQ_03.doc 248 kB 17.2.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBLVH2AYQ_04.doc 1318 kB 17.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk