Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
28.5.2019 09:41
 
MPSV MPSV-2019/89045-51
24.5.2019 15:48
 
MF MF-11311/2019/1902-3
23.5.2019 16:27
 
ÚVČR 15571/2019-UVCR pr_KORNBCFJY8R7.doc
149 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
21.6.2019 08:28 ÚVČR 532/19 st_ALBSBDC9JJII_01.pdf
st_ALBSBDC9JJII_02.doc
stp_ALBSBDC9JJII.docx
241 kB
62 kB
24 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk