Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
7.5.2019 11:25
 
KVOP KVOP-21651/2019/S pr_ALBSBBXD2VN5.docx
64 kB
6.5.2019 16:49
 
MZD 18093/2019/LEG pr_ALBSBBWDB6JU.doc
66 kB
Zásadní připomínky
6.5.2019 10:17
 
MV MV-59623/LG-2019 pr_KORNBBWAQEIT.docx
33 kB
3.5.2019 15:51
 
MŠMT MSMT-13395/2019-1 pr_KORNBBT7Q6SN.doc
52 kB
3.5.2019 13:53
 
MPSV MPSV-2019/81414-51 pr_KORNBBLFVFVO.docx
30 kB
3.5.2019 13:48
 
ČNB 2019/047754/CNB/001 pr_KORNBBTFUT3U.doc
68 kB
29.4.2019 09:38
 
MSP MSP-227/2019-LO-SP pr_KORNBBPAYECR.doc
34 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk