Identifikace materiálu
Čj. OVA 409/19 PID KORNBBHJ5PDQ
Čj. předkladatele 46200/19 Datum autorizace 23.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslankyň Heleny Válkové, Aleny Gajdůškové, Moniky Červíčkové, Kateřiny Valachové, Radky Maxové, Věry Procházkové a Karly Šlechtové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 462)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova práva a svobody; veřejná správa; volný pohyb; Veřejný ochránce práv
Oblast práva Správní právo/Správní řízení; Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy; Ústavní právo/Základní práva; Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit a zpřesnit ustanovení upravující postup veřejného ochránce práv při výkonu jeho působnosti
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.5.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 462 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 345 ze dne 20.5.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(168 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(134 kB)
(64 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.4.2019 – 6.5.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KLP , KOM , KVOP , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBCD9BGYI.doc 26 kB 21.5.2019
Stanovisko st_ALBSBCD9BGYI.doc 64 kB 21.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk