Identifikace materiálu
Čj. OVA 393/19 PID KORNB95HSTNF
Čj. předkladatele 4431/2019-31 Datum autorizace 6.2.2019
Popis
Název materiálu Věcný záměr stavebního zákona
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova stavebnictví
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Územní plánování a stavební řízení
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Popis V předloženém věcném záměru jsou obsaženy takové zásadní změny, na základě kterých by mělo být dosaženo sledovaného cíle, tedy zkrácení povolovacích procesů tak, aby byly v maximální možné míře odstraněny překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem či překážky toto vydání neúměrně prodlužující.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.5.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.2.2019 – 27.2.2019 Adresa připomínek jana.mala@mmr.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBBQPH3YJ.pdf 214 kB 30.4.2019
Návrh usnesení us_ALBSBBQPH3YJ.docx 18 kB 30.4.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBBWA38ML.docx 457 kB 6.5.2019
Materiál ma_ALBSBBQPH3YJ.docx 2635 kB 30.4.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBBQPH3YJ.docx 9264 kB 30.4.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBBWA38ML.docx 1187 kB 6.5.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBBQPH3YJ.zip 295 kB 30.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk