Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
12.3.2019 08:57
 
MPSV MPSV-2019/27301-51
11.3.2019 10:19
 
HKČR sine
8.3.2019 15:35
 
MŽP MZP/2019/110/406 pd_ALBSBA3K4HS5.docx
pr_ALBSBA3K4HS5.doc
304 kB
33 kB
8.3.2019 13:30
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-10-2019 pr_ALBSBA3GNWNN.docx
27 kB
8.3.2019 13:30
 
MV MV-21780/LG-2019 pr_KORNBA3FTZPE.docx
34 kB
8.3.2019 11:33
 
MŠMT MSMT-5468/2019-1
8.3.2019 10:28
 
MD 21/2019-510-LV/8 pd_ALBSB9YCX3HB.doc
pr_ALBSB9YCX3HB.doc
50 kB
50 kB
7.3.2019 16:48
 
MF MF-4142/2019/1903-4 pr_KORNBA2LJP5G.doc
85 kB
7.3.2019 15:28
 
MK MK-S 1393/2019 OLP
7.3.2019 12:34
 
AMSP sine
7.3.2019 11:00
 
MZD MZDR 6425/2019/LEG pr_ALBSB9XG34X8.doc
56 kB
7.3.2019 10:02
 
ÚVČR 4915/2019-UVCR pd_ALBSBA2CL56J.pdf
pr_ALBSBA2CL56J.doc
288 kB
49 kB
+ doporučující
7.3.2019 09:50
 
SPCR 25/2019 pr_ALBSBA2CDBFP.docx
34 kB
6.3.2019 15:13
 
MZV 104979/2019-OPL pd_KORNB9QGPU8Y.doc
pr_KORNB9QGPU8Y.doc
42 kB
42 kB
6.3.2019 13:31
 
MO MO 64984/2019-1322
6.3.2019 10:53
 
ÚVČR 4916/2019-POU
5.3.2019 07:49
 
ČBÚ 4977/2019-ČBÚ pr_ALBSB9Y9ZXLQ.doc
226 kB
1.3.2019 16:40
 
MMR 6792/2019-31 pd_KORNB9ULDNED.pdf
pr_KORNB9ULDNED.docx
190 kB
25 kB
1.3.2019 14:47
 
MZE 8499/2019-MZE-11192 pd_KORNB9TFQZV7.docx
pr_KORNB9TFQZV7.doc
47 kB
39 kB
1.3.2019 11:57
 
MSP MSP-70/2019-LO-SP
1.3.2019 10:04
 
ÚVČR 4918/2019-UVCR pr_ALBSB9UCMZIP.doc
170 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
31.10.2019 15:29 ÚVČR 740/19 st_ALBSBHGJYQRL_01.pdf
st_ALBSBHGJYQRL_02.docx
stp_ALBSBHGJYQRL.docx
317 kB
35 kB
46 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk