Identifikace materiálu
Čj. OVA 740/19 PID KORNB93ERCBZ
Čj. předkladatele MPO 1113/19/21300/01000 Datum autorizace 8.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova technické normy; technické požadavky; zdravotnické prostředky
Oblast práva Správní právo/Správní řízení; Evropské právo/Sekundární evropské právo; Hospodářství a ekonomika/Technické normy
Důvod předložení Aktuální potřeba. Nutnost zajistit včasnou implementaci právních předpisů Evropské unie.
Popis Zavádí „sponzorovaný přístup“ k technickým normám, upravuje postup při odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu, zajišťuje adaptaci na nařízení Evropské unie v oblasti zdravotnických prostředků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.11.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 4.11.2019 Číslo Sněmovního tisku 644 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 769 ze dne 4.11.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.2.2019 – 8.3.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa AMSP , HKČR , KML , KOM , Komora-ČKAIT , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBHPJAAWI.docx 22 kB 11.11.2019
Materiál ma_KORNBHPJAAWI.docx 55 kB 11.11.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBHPJAAWI.docx 39 kB 11.11.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBHPJAAWI.docx 19 kB 11.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBHPJAAWI.docx 26 kB 11.11.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBHPJAAWI.doc 95 kB 11.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBHTGPGJ1.docx 522 kB 11.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk