Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
11.2.2019 15:23
 
MŽP MZP/2019/110/295 pr_KORNB9AJUZ25.docx
307 kB
11.2.2019 12:50
 
MV MV-16935-6/LG-2019 pr_KORNB9AENQ6P.docx
16 kB
11.2.2019 10:34
 
MZE 6431/2019 pd_ALBSB9692DZZ.docx
pr_ALBSB9692DZZ.docx
57 kB
27 kB
8.2.2019 12:54
 
MO MO 41978/2019-1322 pd_ALBSB97FXNUC.docx
pr_ALBSB97FXNUC.docx
51 kB
18 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk