Identifikace materiálu
Čj. OVA 126/19 PID KORNB8WJVFQI
Čj. předkladatele 38200/19 Datum autorizace 30.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslankyně Moniky Oborné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 382)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova lesnictví; ochrana spotřebitele
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zajištění podmínek pro minimalizaci dopadů mimořádných situací v lesích majících charakter kalamity.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.2.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.2.2019 Číslo Sněmovního tisku 382 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 124 ze dne 18.2.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(166 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(120 kB)
(48 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.1.2019 – 11.2.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MO , MV , MZE , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB9HJBR13.doc 24 kB 18.2.2019
Stanovisko st_KORNB9HJBR13.doc 48 kB 18.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk