Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
21.1.2019 15:11
 
HKČR 9/6000/2018 pr_KORNB8MJMW10.doc
396 kB
pripominkovani@komora.cz
21.1.2019 15:00
 
SPCR GŘ/7/SHP/2019 pr_ALBSB8MJFL6T.docx
29 kB
S návrhem souhlasíme s připomínkami, viz přiložené stanovisko.
21.1.2019 14:17
 
MV MV-5054/LG-2019 pr_KORNB8MGAMBW.docx
31 kB
21.1.2019 14:16
 
MF MF-911/2019/32-2 pd_KORNB8MHKCB8.docx
pr_KORNB8MHKCB8.doc
23 kB
60 kB
21.1.2019 10:49
 
MZD 2369/2019 pr_KORNB8GG8QSD.docx
29 kB
17.1.2019 10:47
 
KZPS 30515 pr_KORNB8HDGN7I.docx
175 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk