Identifikace materiálu
Čj. OVA 78/19 PID KORNB89G8DK3
Čj. předkladatele 36500/19 Datum autorizace 9.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Tomáše Martínka, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 365)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daně
Oblast práva Finanční právo/Daňový řád
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je především prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání podle § 136 odst. 1 daňového řádu v případě elektronicky učiněného podání a upravit pravidla pro podání daňového přiznání poradcem.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.2.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 4.2.2019 Číslo Sněmovního tisku 365 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 93 ze dne 4.2.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(181 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(62 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.1.2019 – 21.1.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB94A2CQ9.doc 24 kB 5.2.2019
Stanovisko st_ALBSB94A2CQ9.doc 62 kB 5.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk