Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
28.1.2019 09:42
 
MPSV MPSV-2019/258863-51 pr_ALBSB8PDMUYX.docx
35 kB
K vypořádání zásadních připomínek jsou oprávněny JUDr. Brigita Vernerová, odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce, tel. 950193390, e-mail brigita.vernerova@mpsv.cz a JUDr. Alena Čepková, legislativní odbor, 950192623, alena.cepkova@mpsv.cz
25.1.2019 14:06
 
MK MK-S 15400/2018 OLP pr_ALBSB8JF3ECS.docx
15 kB
25.1.2019 13:51
 
SPCR 2019/8 pr_ALBSB8RH42DW.docx
41 kB
24.1.2019 15:11
 
MŽP MZP/2019/110/23
24.1.2019 14:16
 
HKČR 10/6000/2019 pr_KORNB8QHKE67.doc
456 kB
pripominkovani@komora.cz
24.1.2019 09:47
 
AMSP sine
24.1.2019 09:01
 
ÚVČR 41938/2018-OPR pd_KORNB8QBEN3Q.docx
pr_KORNB8QBEN3Q.docx
69 kB
21 kB
24.1.2019 07:18
 
NSOUD Sleg 105/2018 pd_ALBSB8Q9EGGY.rtf
358 kB
23.1.2019 17:28
 
UZSČR 18198 pr_ALBSB8PMBVD6.docx
45 kB
23.1.2019 16:44
 
MF MF-214/2019/3503-9 pr_KORNB8PLG4W4.docx
67 kB
23.1.2019 14:33
 
KZPS 30523 pr_KORNB8PHW6D8.docx
179 kB
23.1.2019 13:41
 
MV MV-152601/LG-2018 pr_KORNB8PGRKEI.docx
32 kB
23.1.2019 08:24
 
ÚVČR 2021/2019-UVCR-SLP pd_KORNB8PAPNER.doc
pr_KORNB8PAPNER.doc
54 kB
55 kB
22.1.2019 17:23
 
ÚVČR 41939/2018-KOM pr_ALBSB8NM8US3.doc
180 kB
22.1.2019 16:22
 
MPO MPO 93228/18/21100/01000 pr_KORNB8HKQX9M.docx
33 kB
22.1.2019 15:29
 
MD 303/2018-510-LV/2 pd_ALBSB8JKL4O8.doc
pr_ALBSB8JKL4O8.docx
49 kB
20 kB
22.1.2019 11:25
 
MMR 57459/2019-31 pd_KORNB8NE8HJU.pdf
pr_KORNB8NE8HJU.docx
204 kB
26 kB
+ doporučující připomínky
22.1.2019 09:39
 
MŠMT MSMT-42971/2018-1 pd_ALBSB8NBZM31.docx
pr_ALBSB8NBZM31.doc
33 kB
70 kB
21.1.2019 11:38
 
MZE 75346/2018-MZE-12153 pd_KORNB8HGD31K.docx
pr_KORNB8HGD31K.docx
43 kB
25 kB
18.1.2019 15:20
 
MZV 144582/2018-OPL pd_KORNB8FKKDQ4.doc
pr_KORNB8FKKDQ4.doc
48 kB
48 kB
18.1.2019 13:00
 
MZD 213/2019/LEG pr_ALBSB8HC5EIF.docx
15 kB
18.1.2019 09:27
 
MO MO 17716/2019-1322 pd_ALBSB8JBX43D.docx
pr_ALBSB8JBX43D.docx
37 kB
26 kB
15.1.2019 14:53
 
ČNB 2018/152428/CNB/001 pr_KORNB8FJALW4.doc
57 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk