Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
21.1.2019 08:25
 
MK MK-S 15011/2018 OLP pr_ALBSB8AEB497.docx
19 kB
16.1.2019 09:27
 
Komora-ČSK LEG_CSK_178_19 pr_ALBSB8GBWURT.docx
117 kB
15.1.2019 18:42
 
MPSV MPSV-2018/249440-501 pr_ALBSB89HJRCJ.docx
17 kB
15.1.2019 16:10
 
Komora-ČLnK 190115/1 pr_ALBSB8FKSRHA.docx
898 kB
15.1.2019 15:35
 
MŠMT MSMT-41552/2018-1 pd_KORNB8AKKWD9.docx
pr_KORNB8AKKWD9.doc
33 kB
98 kB
15.1.2019 15:35
 
Komora-ČLK /19 pr_KORNB8FK4NXB.docx
16 kB
15.1.2019 15:23
 
MZV 143210/2018-OPL pd_ALBSB89JYCQE.doc
pr_ALBSB89JYCQE.doc
57 kB
57 kB
15.1.2019 15:16
 
ÚVČR 40520/2018-UVCR-KOM pr_ALBSB8FJR9N8.doc
162 kB
15.1.2019 15:14
 
MV MV-146543/LG-2018 pr_KORNB8FG3HZR.docx
55 kB
15.1.2019 15:00
 
MŽP MZP/2018/110/3179 pd_KORNB8FJFKS5.pdf
pr_KORNB8FJFKS5.doc
92 kB
40 kB
15.1.2019 14:39
 
ÚVČR 40519/2018-OPR pd_KORNB8FJ23K6.docx
pr_KORNB8FJ23K6.docx
69 kB
35 kB
15.1.2019 13:46
 
kr-moravskoslezsky MSK 172815/2018 pr_KORNB8FGYU45.docx
139 kB
kontaktní e-mail: silvie.janeckova@msk.cz
15.1.2019 13:34
 
UOOU UOOU-10670/18-2
15.1.2019 13:29
 
MPO MPO 90508/18/31400/01000 pr_KORNB89JQZNP.docx
27 kB
15.1.2019 12:15
 
kr-karlovarsky 3172/LP/18 pr_ALBSB8FF7FMI.docx
50 kB
15.1.2019 11:52
 
kr-ustecky 586/LP/2018 pr_KORNB8FERSQG.doc
82 kB
15.1.2019 11:05
 
praha-city S-MHMP2029655/2018 pr_KORNB8FDUQ8H.docx
27 kB
15.1.2019 10:34
 
HKČR 7/6000/2019 pr_KORNB8FD96NW.doc
410 kB
pripominkovani@komora.cz
15.1.2019 10:20
 
kr-zlinsky 85684/2018 pr_KORNB8FCYGD0.docx
29 kB
15.1.2019 08:28
 
MO MO 5019/2019-1322 pd_ALBSB8FAS2A2.docx
pr_ALBSB8FAS2A2.docx
52 kB
15 kB
14.1.2019 16:24
 
kr-stredocesky OLP/JPS pr_KORNB8EL3U1S.docx
30 kB
zásadní připomínky, osoba oprávněná k vypořádání uvedena
14.1.2019 15:55
 
kr-vysočina KUJI 92424/2018 pr_KORNB8EKHASX.doc
46 kB
14.1.2019 13:03
 
kr-jihomoravsky JMK 171 755/2018 pr_ALBSB8EG5UMO.doc
66 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je PhDr. Jarmila Pavlíková, pověřena vedením odboru zdravotnictví, e-mail: pavlikova.jarmila@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 652 174. Milan Vojta, MBA, M.A., v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
14.1.2019 11:51
 
kr-jihocesky KUJCK 152341/2018 pd_KORNB8EEKUNX.doc
pr_KORNB8EEKUNX.doc
72 kB
92 kB
14.1.2019 10:04
 
MZE 73661/2018-MZE-12153 pd_KORNB8BHJ3NF.docx
pr_KORNB8BHJ3NF.doc
47 kB
55 kB
14.1.2019 09:38
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/18 pr_ALBSB8EC5VYA.docx
27 kB
11.1.2019 11:29
 
MD 290/2018-510-LV/2 pd_ALBSB89C3TWJ.doc
49 kB
11.1.2019 08:31
 
kr-olomoucky KUOK 2939/2019 pd_ALBSB8BAH3WZ.docx
pr_ALBSB8BAH3WZ.docx
66 kB
19 kB
10.1.2019 15:47
 
MF MF-30789/2018/1404-5 pr_KORNB8AKCMAB.docx
27 kB
10.1.2019 14:32
 
MMR 55640/2018-31 pd_KORNB8AHVJLC.pdf
pr_KORNB8AHVJLC.docx
224 kB
155 kB
10.1.2019 12:54
 
kr-kralovehradecky KUKHK-1723/OP2019 pd_ALBSB8AFXE39.doc
pr_ALBSB8AFXE39.doc
36 kB
81 kB
10.1.2019 11:34
 
kr-liberecky MZDR 52538/2018/LEG pr_KORNB8AEETDK.doc
88 kB
10.1.2019 11:23
 
ÚVČR 40517/2018-OHR pd_KORNB8AE72W6.pdf
pr_KORNB8AE72W6.doc
289 kB
80 kB
10.1.2019 08:30
 
MSP MSP-627/2018-LO-SP pr_KORNB8AARZOL.doc
56 kB
28.12.2018 09:12
 
kr-pardubicky KrÚ 83686/2018 pd_KORNB7VBMVTT.doc
pr_KORNB7VBMVTT.docx
254 kB
14 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk