Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
3.1.2019 15:50
 
MŽP MZP/2018/110/3108 pd_ALBSB83KDWN6.pdf
pr_ALBSB83KDWN6.doc
90 kB
42 kB
3.1.2019 15:02
 
ÚVČR 40042/2018-KOM pr_ALBSB83JGNW2.doc
155 kB
3.1.2019 14:51
 
UOOU UOOU-10598/18-2
3.1.2019 12:46
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/152/2019
3.1.2019 10:18
 
SSHR 17867/18-SSHR
3.1.2019 10:08
 
MV MV-144796/LG-2018
3.1.2019 09:50
 
ÚVČR 40040/2018-POU pd_KORNB83CDDFZ.doc
pr_KORNB83CDDFZ.doc
86 kB
45 kB
2.1.2019 17:29
 
MZD MZDR 52344/2018/LEG
2.1.2019 16:11
 
MD 285/2018-510-LV/2 pd_ALBSB7LL4U2X.doc
48 kB
2.1.2019 15:24
 
NBÚ 8419/2018-NBÚ/80
2.1.2019 12:16
 
MO MO 352713/2018-1322
28.12.2018 12:20
 
ČBÚ 39049/2018-ČBÚ
27.12.2018 15:56
 
MF MF-29962/2018/1904-4 pr_ALBSB7UKJ4U3.docx
18 kB
27.12.2018 13:28
 
MŠMT MSMT-40951/2018-1
27.12.2018 11:14
 
ČNB 2018/145604/CNB/001
21.12.2018 18:28
 
MMR 54914/2018-31 pd_KORNB7NNHHOS.pdf
185 kB
21.12.2018 10:52
 
ČÚZK ČÚZK-13743/2018-11 pd_ALBSB7ND692K.docx
14 kB
20.12.2018 15:46
 
ČMKOS ČMKOS-LR-182/2018/173/18 pd_KORNB7MKC89A.doc
276 kB
20.12.2018 14:44
 
MPO MPO 89335/18/31200/01000 pr_KORNB7LEYTP6.docx
29 kB
20.12.2018 14:41
 
NKÚ 130/18-NKU140/761/18 pd_KORNB7MJ37LY.pdf
273 kB
20.12.2018 10:42
 
ČSÚ CSU-03667/2018-01 211 LO
20.12.2018 09:53
 
MZV 142678/2018-OPL pd_ALBSB7FLD7T4.doc
38 kB
20.12.2018 09:45
 
MK MK-S 14830/2018 OLP
19.12.2018 13:06
 
MPSV MPSV-2018/246547-51
18.12.2018 10:20
 
ÚOHS ÚOHS-L0233/2018/NV-37369/2018/440/LRy pd_KORNB7KCY473.pdf
402 kB
14.12.2018 12:47
 
MSP MSP-619/2018-LO-SP
14.12.2018 10:07
 
ČTU ČTÚ-67 474/2018-606 pd_ALBSB7FCQ7XL.pdf
343 kB
12.12.2018 08:42
 
UPV 2018/D181/17099/70
7.12.2018 16:22
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
12.2.2019 09:38 ÚVČR 48/19 st_KORNB9BC524G_01.pdf
st_KORNB9BC524G_02.docx
stp_KORNB9BC524G.docx
263 kB
37 kB
37 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk