Identifikace materiálu
Čj. OVA 48/19 PID KORNB76LCBNG
Čj. předkladatele 62969/2018-MZE-12154 Datum autorizace 7.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Hlavním cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je reflektovat závěry auditního šetření Evropské komise RD2/2017/012/CZ, ze kterých vyplývá požadavek na doplnění administrativních kontrol v podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, pokud se jedná o povinnost analýzy vzorků ovoce a zeleniny resp. půdy na těžké kovy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.2.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.2.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 123 ze dne 18.2.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.12.2018 – 3.1.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB9JC2WED.docx 35 kB 19.2.2019
Průvodní dopis pd_KORNB9JC2WED.docx 48 kB 19.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk