Identifikace materiálu
Čj. OVA 1075/18 PID KORNB6JHT2BN
Čj. předkladatele 32800/18 Datum autorizace 15.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 328)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova přestupky
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit skutkovou podstatu přestupku spočívající v zakrývání nebo skrývání obličeje nebo jeho části na veřejných prostranstvích nebo ve veřejně přístupných objektech způsobem, který ztěžuje nebo znemožňuje identifikaci osoby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 12.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 328 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 829 ze dne 12.12.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(134 kB)
(58 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.11.2018 – 23.11.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB7DL68Q1.doc 25 kB 12.12.2018
Stanovisko st_ALBSB7EKQN5B.doc 58 kB 13.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk