Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
10.12.2018 11:24
 
MK MK-S 13640/2018 OLP
7.12.2018 20:42
 
MV MV-133435/LG-2018
6.12.2018 15:07
 
MŽP MZP/2018/110/2788
6.12.2018 13:31
 
ÚVČR 37031/2018-KOM pr_KORNB77GPJG7.doc
156 kB
6.12.2018 11:28
 
MZV 139477/2018-OPL pd_ALBSB6XFY7MB.doc
38 kB
5.12.2018 17:19
 
MD 264/2018-510-LV/2 pd_ALBSB6ZBB2W5.doc
50 kB
5.12.2018 16:11
 
MPO MPO 83444/18/31200/01000 pr_ALBSB6ZDSQ2W.docx
29 kB
5.12.2018 15:25
 
ČNB 2018/134625/CNB/001
5.12.2018 15:11
 
ČSÚ CSU-03413/2018-01
5.12.2018 13:01
 
MŠMT MSMT-37056/2018-1
5.12.2018 10:32
 
ÚVČR 37033/2018-OPR
5.12.2018 10:09
 
ÚOHS ÚOHS-L0213/2018/NV-36052/2018/440/LRy pd_KORNB76CRFWB.pdf
380 kB
4.12.2018 10:19
 
MZD MZDR 48141/2018/LEG
4.12.2018 09:15
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/23464/2018
3.12.2018 13:54
 
MPSV MPSV-2018/229526-51
3.12.2018 10:20
 
MF MF-27809/2018/1904-4 pr_KORNB74CYADT.docx
22 kB
3.12.2018 08:48
 
MO MO 320785/2018-1322
30.11.2018 15:00
 
MMR 51083/2018-31 pd_KORNB6ZJFCCC.pdf
172 kB
30.11.2018 09:36
 
ČÚZK ČÚZK-12560/2018-11 pd_ALBSB6ZB5SIP.docx
13 kB
30.11.2018 08:57
 
MSP MSP-582/2018-LO-SP
30.11.2018 08:05
 
SSHR 16915/18-SSHR
29.11.2018 11:13
 
NKÚ 130/18-NKU140/706/18 pd_ALBSB6YDZPAJ.pdf
255 kB
23.11.2018 14:06
 
ČTU ČTÚ-64 648/2018-606 pd_ALBSB6SHDJ2A.pdf
309 kB
22.11.2018 10:16
 
ČBÚ 36271/2018-ČBÚ
22.11.2018 09:06
 
UPV 2018/D18108663/70
21.11.2018 10:10
 
NBÚ 7625/2018-NBÚ/80
15.11.2018 15:44
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
12.2.2019 09:50 ÚVČR 1148/18 st_KORNB9BCC4ML_01.pdf
st_KORNB9BCC4ML_02.docx
stp_KORNB9BCC4ML.docx
290 kB
38 kB
33 kB
28.1.2019 09:20 ÚVČR 1148/18 st_KORNB8UBRMK1_01.pdf
st_KORNB8UBRMK1_02.docx
stp_KORNB8UBRMK1.docx
246 kB
38 kB
35 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk