Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
13.12.2018 07:20
 
MPSV MPSV-2018/226245-51
10.12.2018 11:30
 
MK MK-S 13413/2018 OLP
7.12.2018 23:16
 
SPCR GŘ/90/SHP/2018 pr_ALBSB78U4JPO.docx
318 kB
Svaz průmyslu a dopravy předkládá zásadní připomínky k oběma návrhům zákonů.
7.12.2018 20:44
 
MV MV-131295/LG-2018 pr_KORNB78HMJ1A.docx
45 kB
7.12.2018 20:24
 
SMSCR T761-SMSČR-2018 pr_KORNB78QRJIR.doc
270 kB
7.12.2018 16:55
 
HKČR 151/6000/2018 pr_KORNB78LPDX7.doc
1150 kB
pripominkovani@komora.cz
7.12.2018 15:16
 
ERU 11968-2/2018-ERU pd_KORNB78HT9KR.pdf
pr_KORNB78HT9KR.docx
202 kB
211 kB
7.12.2018 15:08
 
MŽP MZP/2018/110/2726 pd_ALBSB78JCLXO.docx
pr_ALBSB78JCLXO.doc
304 kB
128 kB
7.12.2018 14:06
 
ÚVČR 36369/2018-POU pd_KORNB78HDGNA.docx
pr_KORNB78HDGNA.doc
70 kB
148 kB
7.12.2018 13:55
 
MF MF-27375/2018/1903-6 pr_KORNB78H6T7D.doc
164 kB
7.12.2018 13:49
 
MŠMT MSMT-36088/2018-1
7.12.2018 12:49
 
MO MO 331894/2018-1322 pd_ALBSB78FUT5J.docx
pr_ALBSB78FUT5J.docx
17 kB
17 kB
7.12.2018 11:49
 
SMOČR 586/2018 pd_ALBSB78EPE7K.pdf
pr_ALBSB78EPE7K.doc
294 kB
106 kB
7.12.2018 09:46
 
MZE 64946/2018-MZE-12153 pd_KORNB75DLGJS.docx
pr_KORNB75DLGJS.doc
47 kB
76 kB
7.12.2018 08:29
 
KZPS 30467 pr_KORNB78AT7D1.docx
215 kB
7.12.2018 07:53
 
KVOP KVOP-52291/2018/S pd_KORNB78A3WKC.docx
pr_KORNB78A3WKC.docx
65 kB
68 kB
6.12.2018 13:13
 
UZSČR 18171 pr_KORNB77GC9BB.docx
64 kB
6.12.2018 12:50
 
ÚOHS ÚOHS-L0209/2018/NV-36133/2018/440/LRy pd_KORNB77FVVE8.pdf
pr_KORNB77FVVE8.docx
498 kB
19 kB
+ doporučující
6.12.2018 11:30
 
MZV 138859/2018-OPL pd_ALBSB6XBTY6V.doc
pr_ALBSB6XBTY6V.doc
48 kB
48 kB
5.12.2018 17:23
 
MD 261/2018-510-LV/4 pd_ALBSB75B33KE.doc
pr_ALBSB75B33KE.doc
50 kB
46 kB
5.12.2018 12:39
 
ÚVČR 36371/2018-KOM pr_KORNB76FP2OL.docx
152 kB
4.12.2018 14:10
 
MMR 50348-2018-31 pd_KORNB75HFXM1.pdf
pr_KORNB75HFXM1.docx
281 kB
25 kB
4.12.2018 11:55
 
MZD MZDR 47339/2018/LEG
3.12.2018 09:37
 
MSP MSP-574/2018-LO-SP

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk