Identifikace materiálu
Čj. OVA 339/19 PID KORNB6CFJNO2
Čj. předkladatele MPO 81656/18/41100/01000 Datum autorizace 9.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - změna názvu podle požadavků LRV
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Návrh je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací na rok 2018
Popis MPO předkládá do MPŘ novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.3.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 16.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 799 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 228 ze dne 16.3.2020
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.11.2018 – 7.12.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ERÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SMOČR , SPČR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBMZDFWA0.docx 19 kB 27.3.2020
Materiál ma_ALBSBMZDFWA0.docx 128 kB 27.3.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBMZDFWA0_01.docx 28 kB 27.3.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBMZDFWA0_02.docx 20 kB 27.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBMZDFWA0.docx 197 kB 27.3.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBMZDFWA0.docx 77 kB 27.3.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBMZDFWA0.pdf 312 kB 27.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk