Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
23.11.2018 16:03
 
MPO MPO 81298/18/21200/01000 pr_KORNB6SJ8AMS.docx
29 kB
20.11.2018 16:23
 
MV MV-129123-5/LG-2018 pr_KORNB6PKZCF1.docx
16 kB
19.11.2018 22:28
 
SPCR 79/2018 pr_KORNB6NT7B8O.docx
50 kB
19.11.2018 15:24
 
MF MF-27056/2018/1203-4 pr_KORNB6NJWDKU.docx
59 kB
19.11.2018 10:19
 
HKČR 144/6000/2018 pr_KORNB6NCXFCS.doc
416 kB
pripominkovani@komora.cz
15.11.2018 15:11
 
MMR 49637-2018-31 pd_KORNB6JJMWUZ.pdf
pr_KORNB6JJMWUZ.docx
321 kB
166 kB
15.11.2018 09:51
 
MSP MSP-564/2018-LO-SP pr_ALBSB6JBP3GB.doc
27 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk