Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
16.11.2018 17:14
 
MPSV MPSV-2018/224476-520 pr_ALBSB6KM2S6X.docx
5 kB
15.11.2018 14:35
 
MPO MPO 81332/18/11000/01000 pr_KORNB6HDCT2T.docx
28 kB
14.11.2018 12:21
 
KZPS 30456 pr_KORNB6HFBRZ9.docx
181 kB
14.11.2018 08:26
 
SPCR 76/2018 pr_ALBSB6HAR9K7.doc
62 kB
13.11.2018 19:07
 
MF MF-26944/2018/7101-6 pr_KORNB6GP9J6W.docx
18 kB
12.11.2018 13:26
 
HKČR 142/6000/2018 pr_KORNB6FGLJGM.doc
399 kB
pripominkovani@komora.cz
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk