Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
7.11.2018 11:14
 
MPSV MPSV-2018/217849-51
6.11.2018 14:59
 
ČMKOS ČMKOS-LR-149/2018/146/18 pd_KORNB69JEHF4.doc
275 kB
6.11.2018 13:49
 
ÚVČR 34686/2018-KOM pr_ALBSB69H2TPI.doc
148 kB
6.11.2018 13:02
 
MV MV-125721/LG-2018
5.11.2018 17:22
 
MF MF-26225/2018/1902-2
1.11.2018 16:08
 
MSP MSP-542/2018-LO-SP
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
21.11.2018 09:07 ÚVČR 985/18 st_ALBSB6QBJ2G3.pdf
234 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk