Identifikace materiálu
Čj. OVA 345/19 PID KORNB5ZDUQCE
Čj. předkladatele 50139/2018-MZE-12152 Datum autorizace 1.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova vodní hospodářství; vodovody a kanalizace; zemědělská půda; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Vodní právo
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2018. Materiál je předkládán na základě bodu III/1 usnesení vlády č. 528 ze dne 24. července 2017 o Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.4.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.11.2018 – 29.11.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBB9K2CPM.pdf 34 kB 17.4.2019
Návrh usnesení us_KORNBB9K2CPM.docx 18 kB 17.4.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBB9K2CPM.docx 36 kB 17.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBB9K2CPM.doc 1656 kB 17.4.2019
Materiál ma_KORNBB9K2CPM.docx 83 kB 17.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBB9K2CPM.doc 675 kB 17.4.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBB9K2CPM.docx 26 kB 17.4.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBB9K2CPM.docx 469 kB 17.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBB9K2CPM.zip 87 kB 17.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk