Identifikace materiálu
Čj. OVA 188/19 PID KORNB5UFF7PM
Čj. předkladatele 33794/2018-RVV Datum autorizace 7.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova věda a výzkum
Oblast práva Správní právo/Věda a výzkum
Důvod předložení Návrh se předkládá na základě usnesení Rady pro výzkum, vývoj a inovace na 336. zasedání dne 25. května 2018.
Popis Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.5.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 6.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 485 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 309 ze dne 6.5.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(171 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.11.2018 – 5.12.2018 Adresa připomínek eklep-kmrvv@vlada.cz
Připomínková místa AVČR , GAČR , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , TAČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBC6J46HZ.docx 14 kB 15.5.2019
Materiál ma_KORNBC6J46HZ.doc 214 kB 15.5.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBC6J46HZ.docx 87 kB 15.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBC6J46HZ.doc 54 kB 15.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk