Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
5.11.2018 16:40
 
UZSI sine
31.10.2018 13:53
 
BIS 1960/2018-BIS-1
30.10.2018 14:23
 
MPSV MPSV-2018/213250-51
30.10.2018 13:19
 
MF MF-25621/2018/1901-5 pr_KORNB62GG8PU.doc
68 kB
26.10.2018 08:28
 
MSP MSP-532/2018-LO-SP
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
21.11.2018 09:57 ÚVČR 970/18 st_ALBSB6QCH3EY.pdf
stp_ALBSB6QCH3EY.doc
239 kB
40 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk