Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
19.11.2018 09:13
 
MPSV MPSV-2018/213259-501
16.11.2018 14:18
 
MŽP MZP/2018/110/2518
16.11.2018 10:28
 
MK MK-S 12225/2018 OLP
15.11.2018 16:01
 
MF MF-27060/2018/3502-2
15.11.2018 14:24
 
MV MV-122855/LG-2018
13.11.2018 09:25
 
MŠMT MSMT-33790/2018-1
13.11.2018 09:03
 
MZD MZDR 44469/2018/LEG
9.11.2018 15:43
 
MO MO 300582/2018-1322
9.11.2018 13:20
 
MZV 136291/2018-OPL pd_ALBSB69GMZMF.doc
46 kB
6.11.2018 14:15
 
MMR 47601/2018-31 pd_KORNB69HK9VJ.pdf
165 kB
5.11.2018 11:18
 
MPO MPO 77134/18/71200/01000
1.11.2018 11:30
 
MZE Čj. 61058/2018-MZE-12153 pd_KORNB5ZGWU82.docx
48 kB
1.11.2018 10:30
 
MSP MSP-534/2018-LO-SP
31.10.2018 15:23
 
MD 241/2018-510-LV/2 pd_ALBSB5WB43PI.doc
48 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk