Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
19.11.2018 09:10
 
MPSV MPSV-2018/210692-501
16.11.2018 18:20
 
Komora-AGRO 20/PŘ/2018 pr_ALBSB6KNC2IN.doc
1036 kB
16.11.2018 14:22
 
MŽP MZP/2018/110/2481
16.11.2018 13:15
 
MZD MZDR 43769/2018/LEG pr_KORNB6JCLGJ4.doc
67 kB
16.11.2018 11:06
 
ÚVČR 33452/2018-OPR
16.11.2018 10:33
 
NKÚ 130/18-NKU140/674/18 pd_KORNB6KD83XH.pdf
255 kB
16.11.2018 09:10
 
UOOU UOOU-09558/18-3 pr_ALBSB6KBL25P.docx
25 kB
16.11.2018 08:19
 
KZPS 30436 pr_KORNB6KALDG6.docx
175 kB
15.11.2018 15:54
 
MŠMT MSMT-33367/2018-1 pd_KORNB6G8WZLC.docx
pr_KORNB6G8WZLC.docx
33 kB
19 kB
zásadní i doporučující připomínky
15.11.2018 14:51
 
SSHR 14788/18-SSHR pd_ALBSB6JJ9KM9.pdf
pr_ALBSB6JJ9KM9.doc
251 kB
46 kB
15.11.2018 14:24
 
MV MV-121273/LG-2018 pr_KORNB6JHLV2O.docx
38 kB
15.11.2018 13:27
 
MD 233/2018-510-LV/2 pd_ALBSB6CCG6EC.doc
50 kB
15.11.2018 08:56
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/22062/2018
14.11.2018 16:31
 
MO MO 306055/2018-1322 pd_KORNB6HL5ZKU.docx
pr_KORNB6HL5ZKU.docx
55 kB
17 kB
14.11.2018 15:06
 
ÚVČR 33456/2018-KOM pr_KORNB6HJKAUM.doc
246 kB
14.11.2018 13:27
 
MPO MPO 76148/18/31200/01000 pr_KORNB6CAFG26.docx
28 kB
14.11.2018 09:28
 
ÚOHS ÚOHS-L0183/2018/NV-33221/2018/440/LRy pd_KORNB6HBXRJD.pdf
376 kB
13.11.2018 09:54
 
ČTU ČTÚ-60 259/2018-606 pd_ALBSB6GCFUR1.doc
38 kB
12.11.2018 10:33
 
MF MF-25355/2018/1904-5 pr_KORNB6FD6RK1.docx
27 kB
9.11.2018 17:02
 
MMR 47064/2018-31 pd_KORNB6CLT59N.pdf
pr_KORNB6CLT59N.docx
178 kB
30 kB
9.11.2018 13:26
 
MZV 135621-6/2018-OPL pd_ALBSB68FXULQ.doc
38 kB
9.11.2018 11:21
 
MK MK-S 12001/2018 OLP
8.11.2018 12:04
 
ČMKOS ČMKOS-LR-152/2018/141/18 pd_KORNB6BEZLCA.doc
274 kB
7.11.2018 13:53
 
MSP MSP-523/2018-LO-SP
30.10.2018 12:59
 
ČBÚ 33143/2018-ČBÚ
25.10.2018 15:13
 
ČSÚ CSU-03133/2018-01 172 LO
23.10.2018 09:37
 
ČÚZK ČÚZK-11606/2018-11 pd_KORNB5TAH8YS.docx
13 kB
19.10.2018 13:28
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
21.3.2019 09:18 ÚVČR 32/19 st_ALBSBAGBPTDZ_01.pdf
st_ALBSBAGBPTDZ_02.doc
stp_ALBSBAGBPTDZ.docx
271 kB
75 kB
126 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk