Identifikace materiálu
Čj. OVA 32/19 PID KORNB5LDA9I3
Čj. předkladatele 48496/2018-MZE-12152 Datum autorizace 19.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2018
Popis Hlavním důvodem předložení návrhu zákona je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a dále na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.4.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 25.3.2019 Číslo Sněmovního tisku 454 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 197 ze dne 25.3.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.10.2018 – 16.11.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , PSP , Senát , SMOČR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBAQDR53G.docx 12 kB 1.4.2019
Materiál ma_KORNBAQDR53G.docx 174 kB 1.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBAQDR53G.docx 296 kB 1.4.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBAQDR53G.docx 218 kB 1.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBAQDR53G.docx 38 kB 1.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk