Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
9.11.2018 11:27
 
MK MK-S 11457/2018 OLP
6.11.2018 15:47
 
MŽP MZP/2018/110/2407
6.11.2018 13:01
 
MV MV-117591/LG-2018
5.11.2018 17:20
 
MF MF-25914/2018/3502-2
5.11.2018 14:32
 
MPSV MPSV-2018/204267-51
5.11.2018 11:17
 
MPO MPO 74060/18/71200/01000
2.11.2018 14:02
 
MŠMT MSMT-32527/2018-1
2.11.2018 11:50
 
MO MO 288144/2018-1322
1.11.2018 10:51
 
MZV 134440-5/2018-OPL pd_ALBSB5WCLKP6.doc
46 kB
29.10.2018 15:49
 
MZD MZDR 42507/2018/LEG
29.10.2018 13:59
 
MMR 45690-2018-31 pd_KORNB5ZH9B6D.pdf
158 kB
18.10.2018 16:48
 
MD 223/2018-510-LV/2 pd_KORNB5L8RKD6.doc
48 kB
17.10.2018 16:19
 
MZE 58692/2018-MZE-12153 pd_KORNB5MHV7M8.docx
42 kB
15.10.2018 09:36
 
MSP MSP-509/2018-LO-SP
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk