Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
15.10.2018 16:04
 
KZPS 30425 pr_KORNB5KJHB4M.docx
178 kB
12.10.2018 11:29
 
MV MV-114943/LG-2018 pr_KORNB5GCETQ8.docx
32 kB
11.10.2018 15:30
 
MF MF-24227/2018/32-3 pr_KORNB5FHUEOR.docx
60 kB
11.10.2018 15:14
 
MMR 44961-2018-92 pd_KORNB5FHJHU7.pdf
pr_KORNB5FHJHU7.docx
214 kB
166 kB
11.10.2018 06:57
 
ÚVČR 31533/2018-KOM pr_ALBSB5F7SXBE.docx
127 kB
viz stanovisko
10.10.2018 14:03
 
MSP MSP-499/2018-LO-SP pr_ALBSB5E9Z3TX.doc
30 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk