Identifikace materiálu
Čj. OVA 876/18 PID KORNB599TAPB
Čj. předkladatele 29300/18 Datum autorizace 5.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Tomáše Martínka, Mikuláše Ferjenčíka, Olgy Richterové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. (sněmovní tisk č. 293)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daně; nemovitosti
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavedení snížené sazby daně z nabytí nemovitosti, kterou by mohly využít osoby, které kupují danou nemovitost pro své vlastní trvalé bydlení a zároveň žádnou jinou takovou nemovitost nevlastní.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.10.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.10.2018 Číslo Sněmovního tisku 293 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 687 ze dne 24.10.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(185 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(132 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.10.2018 – 12.10.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB5UA9BE7.doc 25 kB 24.10.2018
Stanovisko st_KORNB5UA9BE7.doc 54 kB 24.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk