Identifikace materiálu
Čj. OVA 962/18 PID KORNB4YGSMND
Čj. předkladatele MPSV-2018/176804-522/1 Datum autorizace 27.9.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova mzdy a platy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Důvodem předložení je valorizace stupnic platových tarifů, zvýšení dolní hranice příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštních příplatků, úprava zvláštních příplatků za výkon práce (činnosti) ve směnném režimu, dále úprava zařazení vybraných profesí zaměstnanců justice do platových tříd.
Popis Novela nařízení vlády valorizuje stupnice platových tarifů, zvyšuje dolní (nárokové) hranice příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštních příplatků, definuje nové zvláštní příplatky, a to vše jak pro zaměstnance v pracovním poměru, tak pro státní zaměstnance. Dále upravuje zařazení vybraných prací do platových tříd.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.11.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.11.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 758 ze dne 14.11.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.9.2018 – 5.10.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-ČLK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP_ZV , RRTV , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB6JGFXVN.docx 45 kB 19.11.2018
Průvodní dopis pd_KORNB6JGFXVN.doc 373 kB 19.11.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk