Identifikace materiálu
Čj. OVA 747/18-02 PID KORNB4YGM6DC
Čj. předkladatele MF-15115/2018/11 Datum autorizace 9.7.2018
Popis
Název materiálu Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova státní rozpočet; veřejné rozpočty
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Předkládá se v souladu s plánem legislativních prací vlády
Popis Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.9.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 19.9.2018 Číslo Sněmovního tisku 288 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.7.2018 – 23.7.2018 Adresa připomínek sandra.brozova@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB4YHBC5H.docx 50 kB 26.9.2018
Materiál ma_KORNB4YHBC5H_01.docx 427 kB 26.9.2018
Materiál ma_KORNB4YHBC5H_02.xlsx 107 kB 26.9.2018
Materiál ma_KORNB4YHBC5H_03.xls 499 kB 26.9.2018
Materiál ma_KORNB4YHBC5H_04.xls 438 kB 26.9.2018
Průvodní dopis pd_KORNB4YHBC5H.docx 21 kB 26.9.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk