Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
5.10.2018 13:54
 
MK MK-S 10587/2018 OLP pr_ALBSB4ZGR8CD.docx
16 kB
5.10.2018 08:39
 
MPSV MPSV-2018/192857-520 pr_KORNB55JEN3R.doc
40 kB
5.10.2018 07:58
 
MŠMT MSMT-30774/2018-1 pr_ALBSB56BCYX9.doc
49 kB
4.10.2018 12:51
 
MV MV-110435/LG-2018 pr_KORNB58EGDLN.docx
30 kB
3.10.2018 15:00
 
MF MF-23424/2018/7101-3 pr_KORNB57H8Q14.docx
33 kB
2.10.2018 09:41
 
MSP MSP-473/2018-LO-SP pr_ALBSB56ARQ1O.doc
28 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk