Identifikace materiálu
Čj. OVA 961/18 PID KORNB3WG63NZ
Čj. předkladatele MF-18418/2018/32-11 Datum autorizace 23.8.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; mezinárodní spolupráce
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá k transpozici směrnice Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnice DRM a k úpravě vztahů k dalším státům, s nimiž je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění.
Popis Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.7.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 1.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 544 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 456 ze dne 1.7.2019
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(171 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.8.2018 – 20.9.2018 Adresa připomínek pripominkove.rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-KDP , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBDVCM6JC.doc 26 kB 8.7.2019
Materiál ma_KORNBDVCM6JC.doc 890 kB 8.7.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBDVCM6JC.doc 640 kB 8.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBDVCM6JC.docx 23 kB 8.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk