Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
18.9.2018 14:03
 
ČÚZK ČÚZK-09589/2018-11 pd_KORNB4QAUDJU.docx
13 kB
17.9.2018 18:42
 
MPO MPO 63730/18/11100/01000 pr_KORNB4JH33NF.docx
29 kB
17.9.2018 17:46
 
SPCR 62/2018 pr_KORNB4PLHEAK.docx
50 kB
17.9.2018 16:35
 
MŽP MZP/2018/110/1953 pd_ALBSB4PK45OT.docx
pr_ALBSB4PK45OT.doc
300 kB
34 kB
17.9.2018 16:09
 
TAČR TACR/6-15/2018 pd_KORNB4PJLWDA.pdf
27 kB
17.9.2018 15:30
 
ČBÚ 26988/2018-ČBÚ
17.9.2018 15:23
 
kr-moravskoslezsky MSK 121992/2018 pd_KORNB4PHQ9DE.docx
127 kB
17.9.2018 14:27
 
kr-liberecky MPSV-2018/128268-522/4
17.9.2018 14:07
 
MZD 36584/2018/LEG
17.9.2018 14:02
 
MŠMT MSMT-27256/2018-1 pd_KORNB4G7ZU55.docx
pr_KORNB4G7ZU55.doc
33 kB
64 kB
17.9.2018 13:56
 
MV MV-98662-4/LG-2018
17.9.2018 12:53
 
UOOU UOOU-08427/18-2
17.9.2018 11:35
 
kr-karlovarsky 1978/LP/18
17.9.2018 11:20
 
ÚVČR 27150/2018-POU pd_KORNB4PCXW5Y.doc
pr_KORNB4PCXW5Y.docx
86 kB
26 kB
17.9.2018 10:59
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/18
17.9.2018 10:12
 
kr-jihocesky KUJCK 115808/2018
17.9.2018 09:39
 
BIS 1658/2018-BIS-1
17.9.2018 09:38
 
NKÚ 128/18-NKU140/515/18 pd_ALBSB4PAYH41.pdf
268 kB
17.9.2018 08:56
 
MK MK-S 9706/2018 OLP pr_ALBSB4K9J3DM.docx
20 kB
17.9.2018 08:54
 
MZV 128625-6/2018-OPL pd_ALBSB4KARUKX.doc
38 kB
17.9.2018 08:47
 
ČMKOS ČMKOS-LR-121/2018/110/18 pd_KORNB4P9Y6ZA.doc
pr_KORNB4P9Y6ZA.docx
273 kB
30 kB
17.9.2018 08:42
 
kr-stredocesky OLP/JPS
14.9.2018 17:58
 
KZPS 30391 pr_KORNB4LLQWMT.docx
183 kB
14.9.2018 15:38
 
MO MO 238745/2018-1322 pd_ALBSB4LHZJOJ.docx
pr_ALBSB4LHZJOJ.docx
17 kB
13 kB
14.9.2018 15:32
 
HKČR 123/6000/2018 pr_KORNB4LHVHJ1.doc
410 kB
pripominkovani@komora.cz
14.9.2018 15:20
 
UZSČR 18128 pr_ALBSB4LHMXQ8.docx
31 kB
14.9.2018 14:31
 
ČSÚ CSU-02595/2018-01 132 LO
14.9.2018 13:14
 
ÚVČR 27151/2018-KOM pr_ALBSB4LF7PRV.doc
138 kB
14.9.2018 12:40
 
ASO 63/2018 pr_KORNB4LEJ68V.doc
49 kB
14.9.2018 12:28
 
kr-kralovehradecky KUKHK - 27585/OP/2018 pr_ALBSB4LEAR5N.doc
57 kB
14.9.2018 11:18
 
SMOČR 446/18 pr_ALBSB4LBM8ZS.docx
30 kB
14.9.2018 09:39
 
KUK 84/2018/sekr. pd_ALBSB4LAZ3XJ.docx
13 kB
14.9.2018 08:33
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/18070/2018
13.9.2018 18:05
 
MF MF-21334/2018/1401 pr_KORNB4KLVFQP.docx
26 kB
13.9.2018 16:15
 
NÚKIB 2032/2018-NÚKIB-E/110
13.9.2018 13:08
 
ČTU ČTÚ-43 725/2018-606 pd_KORNB4KF3XC7.doc
pr_KORNB4KF3XC7.doc
40 kB
56 kB
13.9.2018 11:48
 
kr-zlinsky 62229/2018 pr_KORNB4KDHVE7.docx
18 kB
12.9.2018 14:49
 
Hrad KPR 5409/2018 pd_ALBSB4JH2S7T.pdf
35 kB
12.9.2018 08:54
 
MMR 39579-2018-31 pd_KORNB4JA59HO.pdf
183 kB
12.9.2018 07:42
 
MZE 50860/2018-MZE-11001 pd_KORNB4HKCU9K.docx
41 kB
11.9.2018 15:38
 
MD 180/2018-510-LV/4 pd_ALBSB4DHXVXS.doc
49 kB
10.9.2018 16:35
 
ČNB 2018/102440/CNB/001
10.9.2018 14:31
 
kr-olomoucky KUOK 94800/2018
10.9.2018 11:00
 
SSHR 11877/18-SSHR
10.9.2018 08:53
 
praha-city S-MHMP 1324352/2018
7.9.2018 10:36
 
UZSVM 0709/2018-PER
6.9.2018 13:30
 
kr-jihomoravsky JMK 123 146/2018 pr_KORNB4CFDN3Q.docx
18 kB
Připomínka Kontaktní osobou k vypořádání připomínek je Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele, e-mail: konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 261. JUDr. Roman Heinz, Ph.D., v. r. ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
6.9.2018 08:44
 
NBÚ 5454/2018-NBÚ/80
5.9.2018 17:08
 
UPV 2018/D18081975/70
3.9.2018 10:14
 
kr-pardubicky KrÚ 59822/2018
3.9.2018 09:40
 
ÚOHS ÚOHS-L0146/2018/NV-25252/2018/440/LRy pd_KORNB49AZW9S.pdf
400 kB
28.8.2018 09:18
 
ÚPDI BEZ P
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
16.11.2018 08:23 ÚVČR 983/18 st_KORNB6KAP2XU.pdf
stp_KORNB6KAP2XU.docx
229 kB
21 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk