Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
4.9.2018 08:03
 
SSHR 11875/18-SSHR
30.8.2018 08:03
 
MK MK- S 9031/2018 OLP
29.8.2018 14:25
 
MŽP MZP/2018/110/1794
29.8.2018 13:03
 
MZD MZDR 33095/2018/LEG
29.8.2018 11:14
 
MV MV-90852/LG-2018 pr_KORNB44BYNZD.docx
31 kB
29.8.2018 10:57
 
ÚVČR 24857/2018-KOM pr_ALBSB44CHQBD.doc
174 kB
viz stanovisko
29.8.2018 09:56
 
HKČR 118/6000/2018 pr_KORNB44BBSXF.doc
454 kB
29.8.2018 09:07
 
MD 169/2018-510-LV/2 pd_KORNB3W826GW.doc
49 kB
28.8.2018 14:19
 
MPSV MPSV-2018/158741 - 51
28.8.2018 14:09
 
ČMKOS ČMKOS-LR-113/2018/101/18 pd_KORNB43G9RXX.doc
275 kB
28.8.2018 11:28
 
ÚOHS ÚOHS-L0136/2018/NV-25010/2018/440/LRy pd_KORNB43D4ZRT.pdf
357 kB
28.8.2018 11:24
 
ÚVČR 24854/2018-OPR
27.8.2018 15:47
 
MMR 37182/2018-31 pd_KORNB42J76HN.pdf
pr_KORNB42J76HN.docx
161 kB
27 kB
27.8.2018 11:31
 
MZV 126372-5/2018-OPL pd_KORNB3XGWDPD.doc
47 kB
27.8.2018 10:24
 
MO MO 225948/2018-1322
24.8.2018 16:04
 
MŠMT MSMT-25147/2018-1
24.8.2018 08:13
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/16826/2018
23.8.2018 14:14
 
ČTU ČTÚ-41 375/2018-606 pd_KORNB3WGCSCM.doc
pr_KORNB3WGCSCM.doc
39 kB
66 kB
22.8.2018 15:33
 
MPO MPO 59185/18/31200/01000 pr_KORNB3QG6AX0.docx
29 kB
21.8.2018 13:33
 
MSP MSP-389/2018-LO-SP
20.8.2018 10:54
 
MF MF-20099/2018/1904-4 pr_KORNB3TCFPF2.docx
22 kB
20.8.2018 07:32
 
ČBÚ 25052/2018-ČBÚ
17.8.2018 09:55
 
ČÚZK ČÚZK-08814/2018-11 pd_KORNB3PGYDO9.docx
13 kB
16.8.2018 09:22
 
ČSÚ CSU-02374/2018-01 123 LO
16.8.2018 09:04
 
UPV 2018/D18076785/70
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk