Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
31.7.2018 15:02
 
MPSV MPSV-2018/136078-51 pr_KORNB2UBKCH2.docx
33 kB
30.7.2018 09:59
 
MO MO 192031/2018-1322 pd_KORNB36BDC8U.docx
pr_KORNB36BDC8U.docx
17 kB
19 kB
30.7.2018 09:34
 
MK MK-S 7 796/2018 OLP
30.7.2018 08:55
 
ÚVČR 21649/2018-OVL pd_ALBSB36A58SJ.pdf
pr_ALBSB36A58SJ.docx
226 kB
31 kB
27.7.2018 15:15
 
MPO MPO 48585/18/11100/01000 pr_KORNB33G49MO.docx
30 kB
27.7.2018 13:15
 
kr-moravskoslezsky MSK 100259/2018 pd_KORNB33F8DAJ.docx
127 kB
27.7.2018 12:30
 
MD 152/2018-510-LV/18 pd_KORNB2ZA22T5.doc
52 kB
27.7.2018 12:14
 
MŽP MZP/2018/110/1515
27.7.2018 11:00
 
NÚKIB 1515/2018-NÚKIB-E/110
27.7.2018 08:36
 
ÚVČR 21650/2018-OPE pd_KORNB339RAYH.doc
pr_KORNB339RAYH.doc
87 kB
69 kB
26.7.2018 15:36
 
ÚVČR 23091/2018-SLP pd_KORNB2ZFFPTP.doc
pr_KORNB2ZFFPTP.doc
55 kB
78 kB
26.7.2018 12:55
 
UPV 2018/D18065777/70
26.7.2018 09:52
 
SMSCR T660-SMSČR-2018 pr_ALBSB32B9JQB.doc
244 kB
26.7.2018 09:27
 
ÚVČR 21640/20108-KOM pr_ALBSB32ARLFG.doc
154 kB
26.7.2018 09:16
 
SMOČR 720/2018
25.7.2018 16:26
 
ČMKOS ČMKOS-LR-100/2018/088/18 pd_KORNB2ZJX4TF.doc
pr_KORNB2ZJX4TF.doc
274 kB
34 kB
25.7.2018 13:25
 
MŠMT MSMT-21554/2018-1 pd_ALBSB2X7N2KL.docx
pr_ALBSB2X7N2KL.doc
34 kB
64 kB
25.7.2018 11:40
 
ČBÚ 21115/2018-ČBÚ pr_ALBSB2ZDCQW9.doc
228 kB
25.7.2018 11:12
 
MZD 27594/2018/LEG
25.7.2018 10:32
 
MZV 451089/2018-OSPV pd_ALBSB2ZBZ2SK.doc
pr_ALBSB2ZBZ2SK.doc
40 kB
40 kB
25.7.2018 10:13
 
MZE 40160/2018_MZE-12154 pd_KORNB2T9YPYT.docx
pr_KORNB2T9YPYT.docx
46 kB
31 kB
25.7.2018 09:59
 
ÚOHS ÚOHS-L0120/2018/NV-21361/2018/440/LRy pd_KORNB2ZBDHSV.pdf
pr_KORNB2ZBDHSV.docx
291 kB
14 kB
25.7.2018 09:56
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/15177/2018
24.7.2018 17:10
 
MMR 32614/2018-31 pd_KORNB2YKSMIF.pdf
pr_KORNB2YKSMIF.docx
193 kB
25 kB
+ doporučující připomínky
24.7.2018 11:45
 
SSHR 09551/18-SSHR
23.7.2018 10:05
 
MSP MSP-336/2018-LO-SP pr_ALBSB2XBHG1C.doc
47 kB
20.7.2018 08:52
 
ČSÚ CSU-02082/2018-01 109 LO
20.7.2018 08:16
 
MF MF-17500/2018/3001-6 pd_KORNB2U9D98O.docx
pr_KORNB2U9D98O.docx
34 kB
27 kB
18.7.2018 14:21
 
ČTU ČTÚ-35 103/2018-606 pd_KORNB2SGHGU6.pdf
85 kB
18.7.2018 10:27
 
ČÚZK ČÚZK-07659/2018-11 pd_KORNB2SAWALJ.docx
13 kB
17.7.2018 15:38
 
praha-city S-MHMP 1064671/2018
17.7.2018 13:45
 
NBÚ 4297/2018-NBÚ/80
17.7.2018 11:11
 
ÚPDI BEZ P
10.7.2018 10:55
 
kr-stredocesky OLP/JPS
10.7.2018 07:54
 
UOOU UOOU-07383/18
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
6.12.2018 09:51 ÚVČR 972/18 st_KORNB77CDUET.pdf
stp_KORNB77CDUET.docx
261 kB
37 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk